Legimi - ebooki bez limitw

Review:

Pobierz bezpłatną aplikację Legimi i zyskaj nieograniczony dostęp do ponad 18 000 książek w abonamencie (ebooków i audiobooków). Wśród nich znajdziesz tytuły najsłynniejszych światowych autorów, takich jak Stephen King, Harlan Coben, Dan Brown, E L James, Jo Nesbø, Danielle Steel, Nora Roberts, a także bestsellerowych rodzimych twórców (są wśród nich m.in. Zygmunt Miłoszewski, Katarzyna Bonda, Katarzyna Grochola, Remigiusz Mróz, Jerzy Pilch). UWAGA: Aplikacja wymaga nas

Read full review
Read our Privacy policy & Disclaimer Description
I'm the dev! Comments Get help FAQ

Legimi - ebooki bez limitw description

0Pobierz bezpatn aplikacj Legimi i zyskaj nieograniczony dostp do ponad 18 000 ksiek w abonamencie (ebookw i audiobookw). Wrd nich znajdziesz tytuy najsynniejszych wiatowych autorw, takich jak Stephen King, Harlan Coben, Dan Brown, E L James, Jo Nesb, Danielle Steel, Nora Roberts, a take bestsellerowych rodzimych twrcw (s wrd nich m.in. Zygmunt Mioszewski, Katarzyna Bonda, Katarzyna Grochola, Remigiusz Mrz, Jerzy Pilch).

UWAGA: Aplikacja wymaga nastpujcych uprawnie:
- dostpu do zdj, multimediw i plikw na Twoim urzdzeniu w celu przechowywania plikw z ksikami
- nawizywania pocze i zarzdzania nimi - oznacza to wycznie identyfikacj operatora komrkowego w celu zaproponowania Ci dopasowanych promocji
- dostpu do informacji o oglnej lokalizacji Twojego urzdzenia, jedynie po to, bymy mogli prezentowa Ci ofert z ksigarni waciwej dla Twojego kraju (opcjonalnie)

Specjaln propozycj dostpu do ebookw przygotowalimy za dla abonentw sieci komrkowych PLAY, T-Mobile i Plus:

Uruchom usug Czytelnia w Play by Legimi i opa j wraz z rachunkiem za telefon. Pierwszy miesic gratis! Pniej 19,99 z co miesic. Wicej na www.czytelnia.play.pl. Masz moliwo czytania bez limitu na 4 urzdzeniach w ramach jednego konta rwnie na wybranych modelach e-czytnikw.

Aby uruchomi usug w T-Mobile pobierz aplikacj lub wejd na stron www.legimi.pl/t-mobile i dowiedz si wicej. Moesz czyta z Legimi ju od 7,90 z miesicznie!

W celu aktywacji abonamentu w Plus wejd na stron www.legimi.pl/plus lub pobierz aplikacj. Moesz testowa usug przez 14 dni za darmo, a nastpnie czyta bez limitu za 30,75 z miesicznie.

A jeli nie masz abonamentu w Play, nie jeste w T-Mobile lub Plus Wyprbuj przez 7 dni za darmo dostp do tysicy tytuw najlepszych polskich wydawcw! Jeli Ci si spodoba, czytaj do woli nowoci, bestsellery i cokolwiek wybierzesz ju od 6,99 z miesicznie nawet na 4 urzdzeniach (smartfonie, tablecie, komputerze i e-czytniku). Zamawiajc subskrypcj Legimi bez limitu+, masz do dyspozycji ksiki zarwno w formacie tekstowym, jak i dwikowym. W dowolnej chwili moesz przecza formaty, by nigdy nie odrywa si od lektury.

Specjalnie dla posiadaczy urzdze Samsung mamy w prezencie 3 miesice dostpu do abonamentu bez limitu+. A jeli masz Samsung Galaxy S7 lub S7 edge, moesz cieszy si usug Legimi bez limitu+ przez 6 miesicy bez adnych opat!

To wszystko w wygodnej aplikacji Legimi, dziki ktrej:
* Sprawdzasz, ile naprawd czytasz dziki zaawansowanym statystykom
* Synchronizujesz bibliotek ksiek na smartfonie, tablecie, komputerze i e-czytniku (aplikacja zapamita ostatnio czytan lub suchan stron)
* Wybierasz krj i rozmiar czcionki
* Czytasz w trybie dziennym lub nocnym (przy sabym wietle)
* Byskawicznie zmieniasz orientacj z pionowej na poziom
* Masz stay i wygodny dostp do tysicy ebookw i audiobookw z ksigarni Legimi

Dobierz pakiet w zalenoci od tego, jak duo czytasz i zamw dostp bezporednio w aplikacji lub na stronie ksigarni Legimi. Docz do wyjtkowego grona czytajcych z Legimi. Get free app Legimi and get unlimited access to over 18 000 books in subscription (e-books and audiobooks). Among them you will find the titles of world's most famous authors such as Stephen King, Harlan Coben, Dan Brown, EL James, Jo Nesb, Danielle Steel, Nora Roberts, as well as the best-selling domestic artists (among them are Zygmunt Mioszewski, Catherine Bond Katarzyna Grochola, Remigiusz Frost, Jerzy Pilch).

NOTE: The application requires the following permissions:
- Access to the images, and multimedia files on your device in order to store files of books
- Connectivity and management - this means only the identification of the mobile operator in order to offer you a tailored promotion
- Access to information about the general location of your device, just so that we can present an offer to the bookstore right for your country (optional)

Special offer access to e-books prepared for the mobile subscribers PLAY, T-Mobile and Plus:

Start the "Reading the Play by Legimi" and pay for it with the phone bill. First month free! Later 19,99 z every month. More www.czytelnia.play.pl. You have the ability to read without limit of 4 devices under one account - also on selected models of e-readers.

To start the service at T-Mobile download an application or visit www.legimi.pl/t-mobile and learn more. You can read the Legimi from 7,90 z per month!

To activate your subscription in Plus visit www.legimi.pl/plus or download the application. You can test the service for 14 days free, then read no limit 30,75 z per month.

And if you do not have a subscription to play, you're not a T-Mobile or Plus ... Try 7 days for free access to thousands of titles of the best Polish publishers! If you like it, read to your heart's news, bestsellers, and ... whatever you choose from z 6.99 per month even to 4 devices (smartphone, tablet, computer and e-reader). When ordering a subscription Legimi no limit +, you have to book available both in text and audio. At any time you can switch between formats, never to distract from the reading.

Especially for owners of Samsung devices have a gift three months access to a subscription with unlimited +. And if you have a Samsung Galaxy S7 or S7 edge, you can enjoy the service without limit Legimi + 6 months free of charge!

It's all in convenient application Legimi by which:
* You check how much you really read through advanced statistics
* Synchronize library of books on your smartphone, tablet, computer and e-reader (the app remembers the last read or listened page)
* You choose typeface and font size
* You read mode, day or night (in low light)
* Instantly change from portrait to landscape
* You have a constant and convenient access to thousands of e-books and audio books from the bookstore Legimi

Adjust package depending on how much you read and order access directly in the application or at the bookstore Legimi. Join the select group of readers with Legimi.


Rating Distribution


3.6
(3 168)
5
4
3
2
1


Legimi - ebooki bez limitw APK Version History


 • Legimi - ebooki bez limitw v.2.54.6 for Android 4.0.3+ Nov. 29, 2016
 • Legimi - ebooki bez limitw v.2.54.4 for Android 4.0.3+ Oct. 24, 2016
 • Legimi - ebooki bez limitw v.2.54.3 for Android 4.0.3+ Oct. 21, 2016
 • Legimi - ebooki bez limitw v.2.54.1 for Android 4.0.3+ Oct. 19, 2016
 • Legimi - ebooki bez limitw v.2.52.12 for Android 4.0.3+ Sep. 19, 2016
 • Legimi - ebooki bez limitw v.2.52.11 for Android 4.0.3+ Aug. 31, 2016
 • Legimi - ebooki bez limitw v.2.52.9 for Android 4.0.3+ Aug. 23, 2016
 • Legimi - ebooki bez limitw v.2.52.6 for Android 4.0.3+ Aug. 04, 2016
 • Legimi - ebooki bez limitw v.2.52.2 for Android 4.0.3+ Jul. 28, 2016
 • Legimi - ebooki bez limitw v.2.52.1 for Android 4.0.3+ Jul. 27, 2016
Show more


Download Legimi - ebooki bez limitw App for Free

Legimi - ebooki bez limitw

Legimi
Android Permissions
 • open network sockets.
 • read from external storage.
 • write to external storage.
 • access information about networks.
 • access information about Wi-Fi networks.
 • receive SMS messages.
 • read SMS messages.
 • read only access to phone state.
 • access approximate location.
 • list of accounts in the Accounts Service.
 • prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • send SMS messages.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top