Lubimy Czytać

Review:

Oto nowy mobilny wymiar książkowej społeczności! Największa społeczność książkowych moli Lubimyczytać.pl przedstawia aplikację, dzięki której będziesz mieć świat książki w zasięgu ręki. Zrób zdjęcie okładki, żeby odnaleźć konkretny tytuł, dodaj go na wirtualną półkę, przeczytaj recenzje, porównaj ceny i kup! Ponad 700 tys. unikalnych opinii, kilkanaście milionów książek na półkach użytkowników, blisko 2 miliony użytkowników miesięcznie! ★ Kompletuj

Read full review
Read our Privacy policy & Disclaimer Description

Lubimy Czytać description

0Oto nowy mobilny wymiar ksikowej spoecznoci! Najwiksza spoeczno ksikowych moli Lubimyczyta.pl przedstawia aplikacj, dziki ktrej bdziesz mie wiat ksiki w zasigu rki. Zrb zdjcie okadki, eby odnale konkretny tytu, dodaj go na wirtualn pk, przeczytaj recenzje, porwnaj ceny i kup! Ponad 700 tys. unikalnych opinii, kilkanacie milionw ksiek na pkach uytkownikw, blisko 2 miliony uytkownikw miesicznie! Kompletuj wirtualn biblioteczk,
Bd na bieco z wydarzeniami ze wiata literatury - czytaj "Co nowego",

Stwrz list ksiek, ktre "Chcesz przeczyta",
Oceniaj ksiki, czytaj i pisz recenzje oraz opinie,
Znajd ulubionych pisarzy i cytaty z ich ksiek,
Odwied Gustotek - czyli bibliotek gustw i poznaj osoby o podobnych czytelniczych zainteresowaniach,
led co czytaj Twoi znajomi,
Porwnaj ceny ksiek i kup w wybranej ksigarni,
Czytaj fragmenty ksiek! Z aplikacji i serwisu lubimyczyta.pl korzystasz za darmo! W podstawowej wersji aplikacji uytkownik ma moliwo wyszukania 100 ksiek za pomoc zdj okadek. Wykupienie konta premium gwarantuje moliwo wykonywania nieograniczonej liczby zdj okadek oraz blokuje wywietlanie reklam. Zapraszamy! Here's a new dimension to mobile book community!The largest community of moles Lubimyczyta.pl book presents an application which allows you to have the book world at your fingertips.Take a picture of the cover to find a particular title, add it to the virtual shelf, read reviews, compare prices and buy!Over 700 thousand. Unique opinion, several million books on the shelves of users, close to 2 million users a month! completes a "virtual library",
Keep up to date with events from the world of literature - read the "What's New"
Create a list of books that "Want to read"
Evaluate the book, read and write reviews, and opinions,
Find your favorite writers and quotes from the books,
Visit Gustotek - which is a library of tastes and meet people with similar reading interests,
Follow what your friends are reading,
Compare prices and buy books in selected bookstores
Read excerpts of books!With application and service lubimyczyta.pl use for free!In the basic version of the application, the user is able to find 100 books by cover pictures. Purchasing premium guarantees the ability to perform an unlimited number of photos covers and blocking ads.You are welcome!


Scroll to Top