This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Targi Książki w Krakowie

Download Targi Książki w Krakowie App - screenshot 1 Download Targi Książki w Krakowie App - screenshot 2 Download Targi Książki w Krakowie App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Targi Książki w Krakowie

Targi Książki w Krakowie

Targi Książki w Krakowie

Targi Książki w Krakowie

Targi Książki w Krakowie

Description Comments Get help I'm the dev!

Targi Książki w Krakowie description

0

Aplikacja Targi Ksiki - Krakw to interaktywny 'pamitnik' przechowujcy Twoje zdjcia i notatki z targw. To rwnie dostp do rabatw i ofert specjalnych dedykowanych uytkownikom mobile! Co jeszcze zyskasz dziki pobraniu aplikacji? skaner kodw QR ze stoisk wystawcw, po zeskanowaniu ktrych otrzymasz dostp do rabatw i ofert specjalnych
moliwo robienia zdj oraz zaczania notatek w aplikacji, dziki czemu jeszcze po zakoczeniu targw bdziesz mg powrci do wanych dla Ciebie informacji
spersonalizowane podsumowanie eventu - list wszystkich wystawcw, ktrych dodae do 'ulubionych' wraz z przypisanymi zdjciami oraz notatkami
bezporedni kontakt z wystawcami przed, podczas oraz po ukoczonych targach, dziki funkcji wysyania wiadomoci z aplikacji
wgld do agendy targw wraz z opcj wczenia powiadomie push
moliwo wyszukiwania wystawcw alfabetycznie i po licie kategorii oraz interaktywn nawigacj do ich stoisk
dostp do profili wystawcw oraz najwaniejszych informacji o targachPobierz aplikacj i zobacz, co przygotowali dla Ciebie wystawcy! Applications Book Fair - Krakow is an interactive 'diary' that stores your photos and notes from the fair. It also provides access to discounts and special offers dedicated to mobile users!What else will you gain from downloading the application? QR code scanner from the stands of exhibitors, after scanning which will have access to discounts and special offers
the ability to take photos and attach notes in the app, so even after the fair will be able to return to important information for you
personalized summary of the event - a list of all exhibitors, which have added to 'favorites' together with the assigned photographs and notes
direct contact with exhibitors before, during and after completed fair, thanks to the messaging application
insight into the agenda of the fair, along with the option to enable push notifications
the ability to search for exhibitors alphabetically, and the list of categories and interactive navigation to their stands
access to the profiles of exhibitors and the most important information about the fairDownload the app and see what the exhibitors have prepared for you!


Download Targi Książki w Krakowie App for Free

Targi Książki w Krakowie

Adfairs Sp. z o.o.
Android Permissions
 • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • Access the camera device.
 • Write the user's contacts data.
 • Read the user's contacts data.
 • Open network sockets.
 • Set an alarm for the user.
 • Access to the vibrator.
 • Read from external storage.
 • Write to external storage.
 • Access information about networks.
 • Access approximate location.
 • List of accounts in the Accounts Service.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top