This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

uBezpiecz

Download uBezpiecz App - screenshot 1 Download uBezpiecz App - screenshot 2 Download uBezpiecz App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

uBezpiecz

uBezpiecz

uBezpiecz

uBezpiecz

uBezpiecz

Description Comments Get help I'm the dev!

uBezpiecz description

0

Sprawd w kilka sekund ile moesz zaoszczdzi na ubezpieczeniu OC/AC/NNW/ASSISTANCE swojego samochodu.
Koniec z czasochonnymi rozmowami z konsultantem! Koniec z wypenianiem zoonych formularzy na stronach internetowych!
Wystarczy tylko zeskanowa kamer telefonu kod 2D AZTEC z dowodu rejestracyjnego!
Wic ofert ubezpieczeniow otrzymasz automatycznie w kilka sekund. Oferta bdzie zawiera wszystkie zniki wynikajce z historii ubezpieczenia.
Spodobaa Ci si oferta? Polis moesz kupi bezporednio w aplikacji! Polis wygodnie opacisz dziki PayU za pomoc karty kredytowej lub poprzez stron Twojego banku.
Po opaceniu polisa od razu bdzie gotowa do pobrania i rwnoczenie zostanie wysana na Twj adres email. Co zrobi jeli zgubie polis lub potrzebujesz jej kopii? Wystarczy ponownie zeskanowa kod 2D AZTEC z dowodu rejestracyjnego. Twoja polisa zawsze bdzie na Ciebie czeka. In a few seconds how much you can save on insurance OC / AC / NNW / ASSISTANCE his car.
No more time-consuming conversations with the consultant! No more filling out complex forms on the web!
Just scan camera phone code 2D AZTEC registration certificate!
Binding offer insurance will receive automatically in a few seconds. The offer will include all discounts resulting from the history of insurance.
You liked to offer? Insurance policy you can buy directly in the app! You pay your insurance easily thanks to Allegro using a credit card or through your bank's website.
After paying for the policy immediately will be ready for download at the same time and will be sent to your email address. What to do if you lost your insurance or need a copy? Just re-scan the 2D code AZTEC registration certificate. Your policy will always be waiting for you.


uBezpiecz APK Version History


 • uBezpiecz v.1.0.13 for Android 4.0+ Sep. 01, 2016
 • uBezpiecz v.1.0.11 for Android 4.0+ Aug. 05, 2016
 • uBezpiecz v.1.0.10 for Android 4.0+ Jul. 18, 2016
 • uBezpiecz v.1.0.9 for Android 2.3.4+ May. 19, 2016
 • uBezpiecz v.1.0.5 for Android 2.3.4+ May. 03, 2016
 • uBezpiecz v.1.0.4 for Android 2.3.4+ Mar. 08, 2016
Show more

Download uBezpiecz App for Free

uBezpiecz

Polkomtel Sp. z o.o.
Android Permissions
 • Access the camera device.
 • Read only access to phone state.
 • Access to the vibrator.
 • Open network sockets.
 • Access information about networks.
 • Read or write the system settings.
 • Write to external storage.
 • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • List of accounts in the Accounts Service.
 • Access information about Wi-Fi networks.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top