This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Super SMSy

Download Super SMSy App - screenshot 1 Download Super SMSy App - screenshot 2 Download Super SMSy App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Super SMSy

Super SMSy

Super SMSy

Super SMSy

Super SMSy

Super SMSy

Description Comments Get help I'm the dev!

Super SMSy description

0

Wysyasz SMSy? A zdarzyo Ci si, e nie wiedziae co masz napisa? Szczeglnie, gdy chciae komu przesa yczenia lub np. wyzna mio? Teraz nie bdzie z tym problemu! Aplikacja Super SMSy, to zbir kilkuset przykadowych tekstw sms, pogrupowanych w kilkunastu kategoriach! Moesz wybra dowoln kategori (np. Urodziny, Imieniny, Sylwester), przejrze list tekstw, wybra odpowiedni tekst i wysa go bezporednio na numer z ksiki telefonicznej. Dziki temu, e aplikacj bdziesz mia zawsze przy sobie, napisanie fajnego smsa np. z yczeniami nie bdzie adnym problemem!Kategorie tekstw SMS, zawartych w aplikacji:- yczenia Urodzinowe
- yczenia Imieninowe
- yczenia lubne
- yczenia na Osiemnastk
- yczenia Sylwestrowe (Noworoczne)
- yczenia Wielkanocne
- yczenia na Boe Narodzenie
- yczenia na Dzie Kobiet
- yczenia na Dzie Matki oraz na na Dzie Ojca
- yczenia na Dzie Babci oraz na Dzie Dziadka
- Mio
- mieszne teksty
- Toasty
- Definicje
- Prawa
- UlubioneWszystkie teksty sms s w jzyku polskim! Aplikacja pozwala wysya teksty z polskimi znakami lub bez. Moesz wyedytowa tekst oraz dopisa np. swoje imi przed wysaniem. Moesz wybra numery z Ksizki telefonicznej (kontaktw) lub z listy ostatnio wybieranych numerw. You send SMS? And have you that you did not know what to write? Especially when someone wanted to send requests or eg. To confess love? Now do not be a problem! Super SMS application, a collection of hundreds of sample texts sms, grouped in several categories! You can select any category (eg. Birthdays, Name, New Year's Eve), view a list of texts, select the desired text and send it directly to the number from the phone book. Thanks to the application you will always have with you, for example, writing a nice text message. Greeting will not be a problem!Categories SMS texts contained in the application:- Birthday Wishes
- Name day wishes
- Wedding Wishes
- Wishes to eighteen
- Wishes New Year's Eve (New Year)
- Easter Greetings
- Wishes for Christmas
- Women's Day Wishes
- Wishes for Mother's Day and Father's Day
- Wishes Grandmother's Day and Grandfather's Day
- Love
- Funny texts
- Toasty
- Definitions
- Rights
- FavoritesAll text sms in Polish! The application allows you to send texts with or without Polish characters. You can edit the text and add eg. Your name before sending. You can select numbers from the Phonebook (contacts) or from a list of recently dialed numbers.


Super SMSy APK Version History


  • Super SMSy v.1.0.7.1 for Android 2.3.2+ Sep. 03, 2015
Show more

Download Super SMSy App for Free

Super SMSy

Netox
Android Permissions
  • Read the user's contacts data.
  • Send SMS messages.
  • Open network sockets.
  • Read only access to phone state.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top