This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

mobiDziennik Rodzic/Uczeń

Download mobiDziennik Rodzic/Uczeń App - screenshot 1 Download mobiDziennik Rodzic/Uczeń App - screenshot 2 Download mobiDziennik Rodzic/Uczeń App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

mobiDziennik Rodzic/Uczeń

mobiDziennik Rodzic/Uczeń

mobiDziennik Rodzic/Uczeń

mobiDziennik Rodzic/Uczeń

mobiDziennik Rodzic/Uczeń

mobiDziennik Rodzic/Uczeń

Description Comments Get help I'm the dev!

mobiDziennik Rodzic/Uczeń description

0

MobiDziennik to aplikacja dla rodzica i ucznia, ktrzy korzystaj z elektronicznego dziennika www.mobidziennik.plFunkcje aplikacji:
- podgld wystawionych ocen wraz z opisami
- podgld redniej oceny z przedmiotu
- podgld frekwencji oraz nieobecnoci w szkole z ostatnich 4 tygodni
- podgld wystawionych uwag o zachowaniu
- powiadomienia push w trybie rzeczywistym z informacjami takimi jak:
wystawienie oceny,
wpisanie uwagi,
nieobecno dziecka na pierwszej lekcji oraz nieobecno dziecka na koniec dnia,
przypomnienie o sprawdzianie dzie przed,
nowa wiadomo w systemie. MobiDziennik is an application for the parent and the student, who use the electronic journal www.mobidziennik.plApp Features:
- Preview the scores with descriptions
- Preview the average grade from the course
- Monitoring attendance and absenteeism from school last 4 weeks
- View of any observations about the behavior
- Push notifications in real-time mode with information such as:
exposure assessment,
enter comments,
absence child's first lesson and the absence of the child at the end of the day,
a reminder to quiz the day before.
new message in the system.


mobiDziennik Rodzic/Uczeń APK Version History


 • mobiDziennik Rodzic/Uczeń v.1.2.2 beta for Android 2.3.2+ Dec. 17, 2015
 • mobiDziennik Rodzic/Uczeń v.1.2.1 beta for Android 2.3.2+ Dec. 16, 2015
 • mobiDziennik Rodzic/Uczeń v.1.2.0 beta for Android 2.3.2+ Dec. 08, 2015
 • mobiDziennik Rodzic/Uczeń v.1.1.2 beta for Android 2.3.2+ Dec. 07, 2015
 • mobiDziennik Rodzic/Uczeń v.1.1.1 beta for Android 2.3.2+ Oct. 28, 2015
Show more

Download mobiDziennik Rodzic/Uczeń App for Free

mobiDziennik Rodzic/Uczeń

WizjaNet sp. z o.o.
Android Permissions
 • Open network sockets.
 • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • Write to external storage.
 • Manage access to documents
 • Access to the vibrator.
 • Access information about networks.
 • Read from external storage.
 • List of accounts in the Accounts Service.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top