This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Niemiecki - Ucz się języka

Download Niemiecki - Ucz się języka App - screenshot 1 Download Niemiecki - Ucz się języka App - screenshot 2 Download Niemiecki - Ucz się języka App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Niemiecki - Ucz się języka

Niemiecki - Ucz się języka

Niemiecki - Ucz się języka

Niemiecki - Ucz się języka

Niemiecki - Ucz się języka

Niemiecki - Ucz się języka

Description Comments Get help I'm the dev!

Niemiecki - Ucz się języka description

0

Jzyk Niemiecki za darmo z aplikacj http://www.uczsiejezyka.pl Nauka niemieckiego jest prosta i przyjemna! Pobierz teraz bezpatnie kurs jzyka niemieckiego i naucz si jzyka z nasz pomoc :)Bezpatna aplikacja mobilna pozwala poznawa na Twoim smartfonie i tablecie:
- swka i zwroty w jzyku niemieckim (fiszki niemieckie)
- gramatyka niemiecka
- testy z jzyka niemieckiego
- niemiecki sownik, tablice i ciga z najwaniejszymi tematamiKurs niemieckiego zawiera takie tematy jak:
Podstawy jzyka niemieckiego - powitania, pozdrowienia, poegnania, telefon, liczby, dni, miesice, pory roku, kolory
Niemiecki potoczny - rozmwki niemieckie, schematy zda, pytania o zdrowie, rozrywka, zabawa, gry, testy
Niemiecki do szkoy - klasa, przedmioty, nauka, matura, studia
Niemiecki do pracy - zawody, rozmowa rekrutacyjna, dane osobowe
Niemiecki biznesowy - pienidze, sownictwo bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne
Jzyk niemiecki dla turystw i emigrantw - kierunki, miejsca, pooenie, ycie za granic
Niemiecki zaawansowany - nauka jzyka dla tych, ktrzy chc codziennie doskonali swoje umiejtnociDostpne s te dwa widgety do nauki niemieckiego:
- Swko dnia po niemiecku
- Sownik niemieckiWyraenia posegregowane s w lekcje i testy, ktre pozwalaj uczy si sukcesywnie. Opcja wstpnego ukrywania znaczenia sw niemieckich po polsku pomaga w zapamitywaniu. Oprcz nauki wedug lekcji moliwe jest losowanie swek. Swka niemieckie mog by odczytywane przez lektora.Program moe suy za mobilne fiszki, a take porczny podrcznik do jzyka niemieckiego. Kurs niemieckiego dla pocztkujcych i zaawansowanych teraz masz zawsze pod rk.Aplikacja od polskiego start-upu Tweeba dziaa zarwno w trybie online jak i offline. Pliki danych gosowych (niemiecki lektor) najlepiej instalowa z uyciem wifi.Nie czekaj - aplikacja jest lekka, szybko si instaluje i naprawd pomaga w edukacji! Odkryj jzyk niemiecki ju dzi! German Language for free with the application http://www.uczsiejezyka.pl Learning German is simple and fun! Download now for free German course and learn a language with our help :)A free mobile application allows you to explore on your smartphone and tablet:
- Words and phrases in German (fiche German)
- Grammar German
- Tests from German
- German Dictionary, boards and pulls the most important topicsGerman course includes topics such as:
The basics of the German language - greetings, greetings, farewells, phone numbers, days, months, seasons, colors
German colloquial - German phrasebooks, schemes sentences, questions about health, entertainment, fun, games, tests
German school - class, objects, science, baccalaureate, graduate
German for work - games, conversation recruitment, personal data
German business - money, vocabulary banking, insurance, investment
German tourists and expatriates - directions, location, location, life abroad
Advanced German - language learning for those who want a daily basis to improve their skillsThere are also two widgets to learn German:
- Word of the day in German
- German DictionaryPhrases are categorized in classes and tests, which allow you to learn progressively. The option to hide the importance of the pre-German words in Polish helps in remembering. In addition to learning by the lessons it is possible to draw words. German words can be read by the teacher.The program can serve as a mobile notepad, as well as a handy guide to the German language. German course for beginners and professionals now have at hand.The application of Polish start-drop Tweeba works both online and offline. Files voice data (German teacher) is best installed using wifi.Do not wait - the application is light, fast to install and really helps in education! Discover the German language today!


Niemiecki - Ucz się języka APK Version History


  • Niemiecki - Ucz się języka v.5.3 for Android 4.1+ Aug. 18, 2016
  • Niemiecki - Ucz się języka v.5.2 for Android 4.1+ Feb. 02, 2016
  • Niemiecki - Ucz się języka v.5.1 for Android 4.1+ Dec. 07, 2015
  • Niemiecki - Ucz się języka v.4.1 for Android 4.0+ Jul. 23, 2015
Show more

Download Niemiecki - Ucz się języka App for Free

Niemiecki - Ucz się języka

Tweeba
Android Permissions
  • Access precise location.
  • Open network sockets.
  • Access information about networks.
  • List of accounts in the Accounts Service.
  • Access to the vibrator.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top