This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

ogUEszenia

Download ogUEszenia App - screenshot 1 Download ogUEszenia App - screenshot 2 Download ogUEszenia App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

ogUEszenia

ogUEszenia

ogUEszenia

Description Comments Get help I'm the dev!

ogUEszenia description

0

Wszystkie plany zaj oraz potrzebne informacje dla studentw UE Katowice,
a to wszystko w prostej oraz miej dla oka aplikacji.Wyprbuj!Program posiada:
- Ogoszenia (odwoania zaj, zmiany sal, oraz godzin zaj)
- Dziaajce filtry wyszukiwania
- Plan Zaj (wybr na podstawie grupy studenckiej)
- Dodawanie i usuwanie ulubionych planw zajZachcamy do pozytywnego komentowania aplikacji oraz liczymy na pozytywn reakcj spoecznoci akademickiej.
Jeli widzisz problem z funkcjonalnoci aplikacji prosz wstrzymaj si z negatywn ocen, najpierw do nas napisz. Tak bymy mogli naprawi zgoszone bdy.
Moliwe bdy wynikajce z treci ogosze jak i planu zaj s po stronie dostawcw informacji, a nie zespou programistw aplikacji.Pozdrawiamy
Zesp
FIJAMI4MOBILE All lesson plans and the necessary information for EU students Katowice,
all in a simple and pleasant to the eye applications.Try it!The program has:
- Announcement (cancellation of classes, changing rooms, and hours of classes)
- Operated search filter
- Plan Classes (selection based on student group)
- Add and remove favorite timetablesWe invite you to comment on the application of positive and we expect a positive response from the academic community.
If you see a problem with the functionality of the application, please hold off negative assessment, first write to us. So that we can fix reported bugs.
Possible errors arising from the content of ads and timetable are the providers of information, not application development team.Best Regards
Team
FIJAMI4MOBILE


Rating Distribution


5.0
(30)
5
4
3
2
1

Scroll to Top