Synergia

Review:

Całkowicie nowa aplikacja Synergia na smartfony i tablety, przeznaczona dla Rodziców oraz Uczniów gwarantuje Użytkownikom dostęp do najważniejszych funkcji rozwiązania LIBRUS Synergia. Przejrzysty interfejs i łatwa nawigacja sprawiają, że korzystanie z aplikacji jest szybkie i wygodne. Z aplikacją Synergia, możesz: • monitorować postępy w nauce dzięki modułowi Oceny, • sprawdzić frekwencję – odnotowane nieobecności oraz spóźnienia, • mieć stały kontakt ze szko

Read full review
Read our Privacy policy & Disclaimer Description
Video Comments Get help FAQ

Synergia description

0Cakowicie nowa aplikacja Synergia na smartfony i tablety, przeznaczona dla Rodzicw oraz Uczniw gwarantuje Uytkownikom dostp do najwaniejszych funkcji rozwizania LIBRUS Synergia. Przejrzysty interfejs i atwa nawigacja sprawiaj, e korzystanie z aplikacji jest szybkie i wygodne.
Z aplikacj Synergia, moesz:

monitorowa postpy w nauce dziki moduowi Oceny,
sprawdzi frekwencj odnotowane nieobecnoci oraz spnienia,
mie stay kontakt ze szko dziki funkcji Wiadomoci (w pierwszej wersji moduu wiadomoci moliwe jest czytanie oraz odpisywanie na otrzymane wiadomoci),
sprawdzi zadania domowe,
monitorowa wydarzenia w widokach Dzisiaj i Jutro,
sprawdzi plan lekcji, wprowadzane do niego zmiany oraz zastpstwa,
mie wgld do aktualnego kalendarza szkolnego oraz ogosze,
by na bieco dziki podgldowi ostatnich zmian i odwieaniu danych w czasie rzeczywistym.
Dodatkowymi atutami aplikacji s midzy innymi:
funkcja LIBRUS spokojna noc, ktra pozwala na wyciszenie powiadomie w godzinach nocnych,
Multikonto umoliwiajce szybkie przeczanie si pomidzy wieloma kontami dzieci bez potrzeby kadorazowego logowania si na kolejne konta,
moliwo przegldania danych bez dostpu do Internetu (praca w trybie offline),
personalizacja aplikacji w zalenoci od wasnych preferencji.
Natychmiastowe powiadomienia Cz wskazanych funkcji dostpna jest w wariancie Mobilne dodatki za dodatkow opat. Synergy completely new application for smartphones and tablets, designed for parents and students provides users access to key functions solutions LIBRUS Synergy. Clean interface and easy navigation make use of the application is quick and convenient.
With the application of Synergy, you can:
monitor the progress through the module Evaluation,
check attendance - recorded absences and tardiness,
have regular contact with the school thanks to the "Messages" (in the first version of the module messages can be reading and replying to messages)
check homework,
to monitor developments in views "Today" and "Tomorrow"
check the timetable, amendments thereto and replacement,
have an insight into the current school calendar and announcements.
be up to date with previews of recent changes and refresh data in real time.
Additional advantages of the application are not limited to:
function "LIBRUS quiet night", which allows you to mute notifications at night.
Multikonto to quickly switch between multiple accounts of children without the need to log in each time for another account,
the ability to view data without access to the Internet (work offline)
personalization of applications depending on your preference.
"Immediate notification"Some of the indicated function is available in a variant Mobile add-ons for an extra charge.Synergia APK Version History


  • Synergia v.2.0.7 for Android 4.0+ Dec. 05, 2016
  • Synergia v.2.0.6 for Android 4.0+ Nov. 14, 2016
  • Synergia v.2.0.5 for Android 4.0+ Nov. 01, 2016
  • Synergia v.2.0.4 for Android 4.0+ Oct. 17, 2016
  • Synergia v.2.0.4 for Android 4.0+ Oct. 13, 2016
  • Synergia v.2.0.3 for Android 4.0+ Sep. 29, 2016
  • Synergia v.2.0.2 for Android 4.0+ Sep. 15, 2016
  • Synergia v.2.0.1 for Android 4.0+ Sep. 08, 2016
Show more


Scroll to Top