This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Filmweb

Download Filmweb App - screenshot 1 Download Filmweb App - screenshot 2 Download Filmweb App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Filmweb

Filmweb

Filmweb

Filmweb

Filmweb

Filmweb

Description Comments Get help I'm the dev!

Filmweb description

0

Filmweb - aplikacja filmowa numer 1 w Polsce.
Wybierz si do kina! Sprawd repertuar kin blisko Ciebie.
Zobacz zwiastuny w HD i dowiedz si wicej o premierach.
Przegldaj peny program 400 kanaw TV.
Przegldaj kanay na osi czasu. Ustawiaj przypomnienia dla filmw, seriali lub innych audycji.
Dziki Gustomierzowi nie bdziesz musia oglda zych filmw.
Zmierz swj gust filmowy i sprawd w rekomendacjach, na co warto dzisiaj pj do kina lub zobaczy wieczorem w TV.
Ogldaj najnowsze i najbardziej oczekiwane zwiastuny w HD (pod WiFi).
Zobacz wywiady z gwiazdami i relacje ze wiatowych festiwali.
Zyskaj mobilny dostp do najciekawszych funkcji spoecznociowych Filmwebu.
Oceniaj i komentuj filmy razem ze Znajomymi. Sprawd, na jakie gorce premiery wsplnie czekacie.
Przegldaj swj profil.
Czytaj Newsy ze wiata filmu, specjalnie wybrane przez redakcj Filmwebu.
Przegldaj ranking Filmweb top 500 i sprawd jakie filmy s najlepiej oceniane przez uytkownikw Filmwebu
Filmweb to portal filmowy #1 w Polsce, to take druga najwiksza baza filmw i aktorw na wiecie - ponad 545.000 filmw, 42.000 seriali oraz 1.855.000 ludzi kina - teraz dostpna w Twoim telefonie.
Dowiedz si wicej o swoich ulubionych filmach i aktorach, przegldaj galerie zdj i zwiastunw, czytaj recenzje i opisy. Gosuj na swoich ulubionych ludzi kina.
Aplikacja jest dedykowana na smartfony. IMDb - Film application number 1 in Poland.
Go to the movies! Check movie showtimes near you.
See trailers in HD and learn more about the premieres.
View the full program of 400 TV channels.
Browse channels on the timeline. Set reminders for movies, series and other programs.
Thanks Gustomierzowi will not have to watch bad movies.
Measure your taste in film and make recommendations on what should today go to the movies or see on TV in the evening.
Watch the hottest and most anticipated movie trailers in HD (in WiFi).
See interviews with the stars and relationships with the world's festivals.
Gain mobile access to the most interesting social features Filmwebu.
Rate and discuss movies together with your friends. Check on how hot the premiere together waiting.
Look at your profile.
Read news from the world of film, specially selected by the editors Filmwebu.
Browse ranking IMDb top 500 and check what movies are top rated by users Filmwebu
IMDb is a movie portal # 1 in Poland, is also the second largest database of movies and actors in the world - more than 545,000 movies, 42,000 TV series and movies 1,855,000 people - now available on your phone.
Learn more about your favorite movies and actors, browse photo galleries and trailers, read reviews and descriptions. Vote for your favorite people cinema.
The application is designed for smartphones.


Filmweb APK Version History


 • Filmweb v.3.7.6 for Android 4.0+ May. 30, 2016
 • Filmweb v.3.7.5 for Android 4.0+ Apr. 29, 2016
 • Filmweb v.3.7.4 for Android 4.0+ Apr. 12, 2016
 • Filmweb v.3.7.3 for Android 4.0+ Mar. 18, 2016
 • Filmweb v.3.7.1 for Android 4.0+ Mar. 15, 2016
 • Filmweb v.3.7 for Android 2.3.2+ Mar. 03, 2016
 • Filmweb v.3.6.1 for Android 2.3.2+ Aug. 02, 2015
Show more

Download Filmweb App for Free

Filmweb

Filmweb
Android Permissions
 • Open network sockets.
 • List of accounts in the Accounts Service.
 • Access information about networks.
 • Access precise location.
 • Access approximate location.
 • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • Write to external storage.
 • Access information about Wi-Fi networks.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top