This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Program TV Telemagazyn

Download Program TV Telemagazyn App - screenshot 1 Download Program TV Telemagazyn App - screenshot 2 Download Program TV Telemagazyn App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Program TV Telemagazyn

Program TV Telemagazyn

Program TV Telemagazyn

Program TV Telemagazyn

Program TV Telemagazyn

Program TV Telemagazyn

Description Comments Get help I'm the dev!

Program TV Telemagazyn description

0

Wiemy, jak bardzo lubicie korzysta z Telemagazynu za porednictwem aplikacji mobilnych, dlatego wychodzimy na wprost Waszym oczekiwaniom i prezentujemy now wersj naszej aplikacji na Android. Teraz Telemagazyn.pl moe by zawsze z Wami!

Nowa wersja aplikacji to nowe funkcjonalnoci. Rwnych sobie nie znajdzie nasza o czasu. Chcielimy, eby wszystko byo dla Was jasne, przejrzyste i czytelne, co udao nam si dziki minimalistycznemu i gustownemu designowi. Nie sposb si w nim pogubi! Czy mona chcie czego wicej? Owszem dokadnych opisw programw i galerii zdj, co oczywicie take Wam oferujemy. Co wicej, ukad programu w aplikacji Telemagazyn na Android moecie byskawicznie dostosowa do wasnych potrzeb i upodoba. Wystarcz tylko dwa kliknicia, eby zmieni sposb wywietlania programu. Nowoci jest take moliwo filtrowania audycji po wielu gatunkach jednoczenie oraz widget ktry umoliwia szybki podgld telewizyjnych hitw filmw i seriali. Wiele drobnych poprawek z pewnoci wpyn na przyjemno z uytkowania aplikacji Telemagazyn!Wszystko to robimy dla Was. Cenimy sobie uwagi naszych czytelnikw, ktre nastpnie wcielamy w ycie. Nie zapomnijcie oceni aplikacji w sklepie Google Play. Macie uwagi? Piszcie w komentarzach. Telemagazyn.pl zawsze z Wami.


Aplikacja Telemagazyn to:PROGRAM TV TAK, JAK LUBISZ
- moliwo wyboru dostawcw telewizyjnych (kablwki i platformy cyfrowe)
- filtrowanie programu po gatunkach (film, serial, rozrywka, sport, dokument, itd.)
- proste i szybkie ustawianie listy ulubionych stacji
- powiadomienia - ustawianie przypomnie o zbliajcych si audycjachCIEKAWE TRECI
- streszczenia odcinkw i pene opisy seriali
- obszerne opisy filmw i pena obsada aktorska
- oceny filmw i seriali
- galeria zdj do kadego programuWYGODNY I SZYBKI INTERFEJS
- podrczne menu
- obsuga gestw (np. do przegldania kolejnych audycji)
- moliwo uycia aplikacji w orientacji pionowej i poziomej
- wyszukiwarka audycji w programie tv
- O czasu - szybkie wyszukiwanie programu tv na kolejne dni na pierwszym ekranie aplikacjiNOWE MOLIWOCI
- ledzenie ulubionych seriali
- wicej hitw dnia, z moliwoci filtrowania po kategorii We know how much you like to use Telemagazynu through mobile apps, so we go out in front of your expectations and present a new version of our application for Android. Now Telemagazyn.pl can always be with you!

The new version of this new functionality. Equals not find our timeline. We wanted everything to be for you a clear, transparent and clear, what we have so minimalist and tasteful designowi. There is no way to get lost in it! Can you ask for more? Yes - accurate descriptions of programs and gallery, which of course also offer you. What's more, the system program Telemagazyn application for Android, you can quickly adapt to your needs and preferences. It only takes two clicks to change the display of the program.Also new is the ability to filter broadcasts after many genres at once and widget that allows quick view television hits films and TV series.Many minor improvements will affect the pleasure of using the application Telemagazyn!All we are doing for you. We appreciate the attention of our readers, which are then put into practice. Do not forget to evaluate the application in the Google Play store. Do you have feedback? Please write in the comments. Telemagazyn.pl - always with you.


Telemagazyn application are:TV PROGRAM AS YOU LIKE
- The ability to choose providers of television (cable TV and digital platforms)
- Filtering program for the species (movie, series, entertainment, sports, documentary, etc.)
- Simple and quick to set a list of your favorite stations
- Notifications - set reminders for upcoming broadcastsINTERESTING CONTENT
- Summaries of episodes and full descriptions of series
- Extensive descriptions of films and film actor
- Evaluation of films and TV series
- Picture gallery for each programCOMFORTABLE AND FAST INTERFACE
- Pop-up menu
- Support gestures (eg. To view the next broadcast)
- The ability to use the application in portrait and landscape orientations
- Search programs in the tv
- Timeline - quick search television program for the next day on the first screen applicationsNEW POSSIBILITIES
- Keep track of your favorite TV series
- More of hits, with the filter tips


Program TV Telemagazyn APK Version History


 • Program TV Telemagazyn v.2.1.1 for Android 4.0.3+ Sep. 27, 2016
 • Program TV Telemagazyn v.2.1.0 for Android 4.0.3+ Jul. 21, 2016
 • Program TV Telemagazyn v.2.0.8 for Android 4.0.3+ Feb. 04, 2016
 • Program TV Telemagazyn v.2.0.6 for Android 4.0.3+ Jan. 14, 2016
 • Program TV Telemagazyn v.2.0.5 for Android 4.0.3+ Dec. 30, 2015
 • Program TV Telemagazyn v.2.0.4 for Android 4.0.3+ Dec. 23, 2015
 • Program TV Telemagazyn v.2.0.2 for Android 4.0.3+ Dec. 16, 2015
 • Program TV Telemagazyn v.2.0.1 for Android 4.0.3+ Dec. 15, 2015
 • Program TV Telemagazyn v.2.0.0 for Android 4.0.3+ Dec. 14, 2015
 • Program TV Telemagazyn v.1.3.14 for Android 2.3.2+ Nov. 08, 2015
Show more

Download Program TV Telemagazyn App for Free

Program TV Telemagazyn

Polska Press Grupa
Android Permissions
 • Open network sockets.
 • Write to external storage.
 • Access information about networks.
 • Access information about Wi-Fi networks.
 • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • Access to the vibrator.
 • Write the user's calendar data.
 • Read the user's calendar data.
 • List of accounts in the Accounts Service.
 • Read from external storage.
 • Read only access to phone state.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top