This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Suchary - Suche Żarty, Dowcipy

Download Suchary - Suche Żarty, Dowcipy App - screenshot 1 Download Suchary - Suche Żarty, Dowcipy App - screenshot 2 Download Suchary - Suche Żarty, Dowcipy App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Suchary - Suche Żarty, Dowcipy

Suchary - Suche Żarty, Dowcipy

Suchary - Suche Żarty, Dowcipy

Description Comments Get help I'm the dev!

Suchary - Suche Żarty, Dowcipy description

0

Aplikacja "Suchary - Suche arty, Dowcipy" to suchary w najbardziej minimalistycznej formie. Starannie wyselekcjonowane, najnowsze, najlepsze, suche jak pieprz polskie dowcipy i kaway zebrane w jednej aplikacji. OD TERAZ SUCHARY BD CZYTANE. (Dotknij suchara)Chcesz zabysn w towarzystwie?
Masz pranie do wysuszenia?Sprbuj Naszych sucharw. Na pewno niejednej osobie poprawi humor.Pierwsza wersja aplikacji pozwala przeglda sucharowe zasoby oraz losowa suchara spord puli dostpnych dowcipw.
Na start 112 kawaw, po ktrych bez popitki si nie obejdzie.
(aktualnie 141)Sukcesywnie bd dodawane nowe suchary. The "crackers - Dry Jokes, Jokes" is a biscuit in the most minimalist form. Carefully selected, the newest, the best, dry as tinder Polish jokes and jokes collected in one application.FROM NOW biscuits will be read. (Touch biscuit)Do you want to shine in the company?
Do you have laundry to dry?Try Our biscuits. Certainly many a person improve mood.The first version of the application allows you to view resources biscuits and biscuit draw lots from among the pool of available jokes.
At the start of 112 pieces, after which no popitki there's no way.
(Currently 141)They will be gradually added new biscuits.


Suchary - Suche Żarty, Dowcipy APK Version History


  • Suchary - Suche Żarty, Dowcipy v.1.3 for Android 2.3.4+ Oct. 13, 2016
  • Suchary - Suche Żarty, Dowcipy v.1.2 for Android 2.3.4+ Jul. 04, 2016
  • Suchary - Suche Żarty, Dowcipy v.1.1 for Android 2.3.4+ Feb. 08, 2016
Show more

Download Suchary - Suche Żarty, Dowcipy App for Free

Suchary - Suche Żarty, Dowcipy

KUTsoft
Android Permissions
  • Access information about networks.
  • Open network sockets.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top