This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Kongres 590

Download Kongres 590 App - screenshot 1 Download Kongres 590 App - screenshot 2 Download Kongres 590 App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Kongres 590

Kongres 590

Kongres 590

Kongres 590

Description Comments Get help I'm the dev!

Kongres 590 description

0

Oficjalna aplikacja KONGRES 590. KONGRES 590 to dwudniowy kongres, ktry odbdzie si 17 i 18 listopada w nowym Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Rzeszowie. Wydarzenie wzio swoj nazw od prefiksu kodu kreskowego, ktrym oznaczane s towary wytwarzane bd dystrybuowane przez polskie firmy. KONGRES 590 to forum wymiany idei i dowiadcze polskich specjalistw z zakresu biznesu, nauki, polityki i legislacji. Dyskusje panelistw wytycz nowe kierunki rozwojuwspln koncepcj prac nad wzrostem ekonomicznym i awansem Polski w gospodarczej hierarchii Europy i wiata.

Aplikacja oferuje:
- przegld programu wraz z datami prelekcji
- list prelegentw
- dodawanie poszczeglnych paneli do kalendarza
- zadawanie pyta prelegentom
- aktualnoci i wydarzenia zwizane z kongresem
- lista partnerw oraz sponsorw
- dane kontaktowe oraz mapka dojazdu The official application CONGRESS 590.CONGRESS 590 is a two-day congress, which will take place on 17 and 18 November in the new Exhibition and Congress in Rzeszow. The event got its name from the bar code prefix, which are marked with goods produced or distributed by the Polish company. CONGRESS 590 is a forum for the exchange of ideas and experiences of Polish specialists in the field of business, science, politics and legislation. The discussion will pave new directions of development-common concept of work on economic growth and the promotion of Polish economic hierarchy of Europe and the world.

The application offers:
- An overview of the program, along with the dates of lectures
- A list of speakers
- Adding individual panels to your calendar
- Asking questions to the speakers
- News and events related to the congress
- A list of partners and sponsors
- Contact data and route planner


Rating Distribution


4.4
(7)
5
4
3
2
1

Scroll to Top