NST 2016

Review:

De officiële app voor de Nationale Schoolleiders Top Voortgezet Onderwijs op 10 december 2016, met alle informatie die je tijdens de dag nodig hebt. Zoals onder andere:• Het programma • Mogelijkheid om tijdens het programma te stemmen op diverse stellingen. • Het ontvangen van pushberichten van de organisatie over belangrijke wijzigingen (optioneel). • Sprekerslijst • Deelnemerslijst, inclusief de mogelijkheid om direct via de app met hen te chatten en een afspraak te maken (optio

Read full review
Read our Privacy policy & Disclaimer Description
I'm the dev! Comments Get help FAQ

NST 2016 description

0De officile app voor de Nationale Schoolleiders Top Voortgezet Onderwijs op 10 december 2016, met alle informatie die je tijdens de dag nodig hebt. Zoals onder andere:Het programma
Mogelijkheid om tijdens het programma te stemmen op diverse stellingen.

Het ontvangen van pushberichten van de organisatie over belangrijke wijzigingen (optioneel).
Sprekerslijst
Deelnemerslijst, inclusief de mogelijkheid om direct via de app met hen te chatten en een afspraak te maken (optioneel).
Overzicht VO-Plein
Plattegrond.
Contact en route.Hoe werkt de app?
1. Download de app
2. Vul de persoonlijke code in die u per e-mail heeft ontvangen.
3. Aan de slag! Bekijk het programma, chat met deelnemers of sprekers en spreek vast met hen af.De app blijft tot en met 24 december beschikbaar en te gebruiken. De Nationale Schoolleiders Top Voortgezet Onderwijs app is ontwikkeld door SPITZ congres en event. Voor meer informatie mail je naar info@spitz.nu of bel je naar 070 360 97 94.SPITZ congres & event BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar app en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. The official app for the National School leaders Secondary Education Summit on December 10, 2016, with all the information you need during the day. Such as among others:The program
Ability to vote during the program at various positions.
Receiving push messages from the organization about important changes (optional).
List of speakers
List of participants, including the ability to chat with them directly through the app and make an appointment (optional).
Overview VO Square
Map.
Contact and directions.How does the app?
1. Download the app
2. Enter the personal code you received by email.
3. Get Started Now! Check the program, chat with attendees or speakers and speak firmly with them.The app will continue until December 24 and available to use.The National School leaders Summit Secondary Education app was developed by SPITZ convention and event. For more information send an email to info@spitz.nu or call to 070 360 97 94.SPITZ congress & event BV respects the privacy of all users of the application and ensures that the personal information you provide will be treated confidentially.
Scroll to Top