This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

CallPay Usługi

Download CallPay Usługi App - screenshot 1 Download CallPay Usługi App - screenshot 2 Download CallPay Usługi App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

CallPay Usługi

CallPay Usługi

CallPay Usługi

CallPay Usługi

CallPay Usługi

CallPay Usługi

Description Comments Get help I'm the dev!

CallPay Usługi description

0

Aplikacja CallPay Usugi to platforma umoliwiajca dokonanie patnoci za wiele usug przy pomocy telefonu komrkowego. Od teraz nie musisz szuka biletomatw, kioskw czy drobnych pienidzy. Zapomnij take o doadowywaniu Wirtualnej Portmonetki. Wystarczy, e podepniesz swoj kart patnicz za pomoc aplikacji lub w Panelu Klienta na www.CallPay.pl, a transakcje bd rozliczane bezporednio z Twojego konta bankowego. CallPay Usugi gwarantuje szybko realizacji patnoci oraz bezpieczestwo przechowywanych danych.
W trosce o Twoj wygod aplikacja bdzie rozwijana, a lista dostpnych opcji i miast cigle poszerzana. O wszystkich uaktualnieniach aplikacji bdziesz informowany na bieco. Dziki mobilnej aplikacji CallPay Usugi:- dokonasz zakupu biletw komunikacji miejskiej i kolejowej
Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji CallPay Usugi naley wprowadzi swj numer telefonu oraz potwierdzi dane kodem aktywujcym, otrzymanym w formie SMS.Wicej szczegw dotyczcych podczenia karty patniczej oraz moliwoci aplikacji CallPay Usugi, znajduje si na nasze stronie internetowej http://callpay.pl/
Zakup biletw komunikacji miejskiej zawartych w aplikacji CallPay Usugi mona dokona rwnie poprzez aplikacj MasterCard Mobile.
KONTAKT: Infolinia CallPay: 61 655 05 50; Biuro Obsugi Klienta: bok@callpay.pl. BOK jest czynny 24h na dob. Application CallPay Services is a platform for making payments for many services on the mobile phone. From now on you do not have to look for ticket machines, kiosks or small money. Forget also about reloading Virtual Wallets. Just that you attach your payment card with the application or in the Client Panel on www.CallPay.pl, and the transactions will be billed directly to your bank account. CallPay Services ensures the speed of payment and security of the stored data.
Caring for your convenience application will be developed, and the list of available options and towns continually expanded. About all application updates will be informed.With the mobile application CallPay Services:- You buy tickets for public transport and rail
After you install and run the application CallPay Services, enter your phone number and confirm the data activation code that you received in the form of SMS.For more details on connecting the card payment and application capabilities CallPay Services, located on our website http://callpay.pl/
Purchase tickets for public transport included in the application CallPay services can also be made by MasterCard Mobile application.
CONTACT: Toll CallPay: 61 655 05 50; Customer Service: bok@callpay.pl. BOK is open 24 hours a day.


Download CallPay Usługi App for Free

CallPay Usługi

CallPay sp. z o.o.
Android Permissions
  • Access the camera device.
  • Write to external storage.
  • Open network sockets.
  • List of accounts in the Accounts Service.
  • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
  • Access to the vibrator.
  • Access precise location.
  • Access approximate location.
  • Access information about networks.
  • Read only access to phone state.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top