This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Kalkulator wynagrodzeń

Download Kalkulator wynagrodzeń App - screenshot 1 Download Kalkulator wynagrodzeń App - screenshot 2 Download Kalkulator wynagrodzeń App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Description Comments Get help I'm the dev!

Kalkulator wynagrodzeń description

0

Sprawd, ktra forma zatrudnienia jest dla Ciebie najbardziej korzystna. Kalkulator obliczy wysoko pensji dla umowy o prac, umowy zlecenia, umowy o dzieo oraz samozatrudnienia. Aplikacja pozwala te sprawdzi wysokoci skadek oraz wizualnie zestawi porwnanie form zatrudnienia.DOSTPNE OPCJE:
*Wartoci netto/brutto
*Widok dla pracownika i pracodawcy
*Koszty uzyskania przychodu
*Autorskie koszty uzyskania przychodu
*Kwota wolna od podatku
*Wysoko ubezpieczenia wypadkowego
*Wysoko skadek
*Cakowity koszt zatrudnienia
*Miejsce zamieszkania
*Moliwo wyliczenia redniej rocznej dla etatu
*Koszty prowadzenia dziaalnoci
*Ulga ZUS
*Opodatkowanie
*Automatyczny zapis ustawie w pamici
*Zapis i zarzdzanie stanami kalkulatora Find out which form of employment is the most beneficial for you. The calculator calculates the amount of salary for the contract of employment, contract of mandate, contract work and self-employment. The application also allows you to check the amount of contributions and visually compare the comparison forms of employment.AVAILABLE OPTIONS:
* The gross / net
* View employee and employer
*Cost of getting income
* Proprietary business expenses
*Tax-free allowance
* The amount of accident insurance
* The amount of contributions
* The total cost of employment
*Place of residence
* Ability to calculate the annual average for the time
* Operating expenses
* Relief ZUS
*Taxation
* Auto Save settings in memory
* Record and inventory management calculator


Download Kalkulator wynagrodzeń App for Free

Kalkulator wynagrodzeń

Zieliński Tomasz
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Write to external storage.
  • Read only access to phone state.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top