This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Doz.pl

Download Doz.pl App - screenshot 1 Download Doz.pl App - screenshot 2 Download Doz.pl App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Doz.pl

Doz.pl

Doz.pl

Doz.pl

Doz.pl

Doz.pl

Description Comments Get help I'm the dev!

Doz.pl description

0

Masz problem ze znalezieniem w aptekach swojego leku? Dziki aplikacji doz.pl w prosty i szybki sposb zoysz zamwienie na swoje leki z darmow dostaw do jednej z ponad 800 aptek na terenie caego kraju. W naszej ofercie znajdziesz blisko 21000 pozycji, w tym: - leki bez recepty
- leki na recept (w tym refundowane)
- suplementy
- dermokosmetyki
- zioa
- akcesoria medyczne Zapewniamy darmow dostaw w 24-48h. W trosce o Twoje zdrowie, nasze zamwienia dostarczamy do aptek wycznie za porednictwem bezpiecznego transportu aptecznego, speniajcego wszelkie wymogi prawa farmaceutycznego.APLIKACJA DOZ.PL UMOLIWIA:- zoenie i ledzenie statusu zamwienia na swoje leki (w tym leki na recept)
- uzyskanie szczegowych informacji o leku
- uzyskanie informacji o zamiennikach, dostpnych dawkach lub produktach o podobnym dziaaniu
- monitorowanie dostpnoci i ceny lekw
- lokalizacj najbliszej apteki
- konsultacj z farmaceut Do you have trouble finding your drug in pharmacies? With this application doz.pl in a simple and fast way to place an order for your medications with free delivery to one of more than 800 pharmacies throughout the country. In our offer you will find nearly 21 000 items, including:- Medicines without a prescription
- Prescription drugs (including refundable)
- supplements
- dermocosmetics
- Herbs
- Completing medicalWe provide free delivery in 24-48 hours.For the sake of your health, our orders are delivered to pharmacies only via a secure transport pharmacy that meets all requirements of pharmaceutical law.APPLICATION DOZ.PL ALLOWS:- Submit and track the status of orders for their drugs (including prescription drugs)
- Obtain detailed information about the drug
- Obtaining information on the substitutes available doses or products of similar action
- Monitor the availability and prices of medicines
- The location of the nearest pharmacy
- Consultation with a pharmacist


Doz.pl APK Version History


 • Doz.pl v.3.1.2 for Android 4.1+ Nov. 28, 2016
 • Doz.pl v.3.1.1 for Android 4.1+ Nov. 24, 2016
 • Doz.pl v.3.1.0 for Android 4.1+ Nov. 03, 2016
 • Doz.pl v.3.0.9 for Android 4.1+ Oct. 26, 2016
 • Doz.pl v.3.0.8 for Android 4.1+ Oct. 12, 2016
 • Doz.pl v.3.0.7 for Android 4.1+ Oct. 04, 2016
 • Doz.pl v.3.0.6 for Android 4.1+ Sep. 19, 2016
 • Doz.pl v.3.0.5 for Android 4.1+ Sep. 16, 2016
 • Doz.pl v.3.0.4 for Android 4.1+ Aug. 25, 2016
 • Doz.pl v.3.0.3 for Android 4.1+ Aug. 22, 2016
Show more

Download Doz.pl App for Free

Doz.pl

DOZ.pl
Android Permissions
 • Open network sockets.
 • Read only access to phone state.
 • Access information about networks.
 • Write to external storage.
 • Access precise location.
 • Access approximate location.
 • Access the camera device.
 • Initiate a phone call without going through the Dialer user interface for the user to confirm the call.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top