Biomo fireplace remote

Review:

Aplikacja Biomo służy do obsługi automatycznych biokominków i przeznaczona jest wyłącznie dla produktów firmy Biomo. Dzięki aplikacji mamy dostęp do wszystkich funkcji obsługi biokominka, niedostępnych przy użycia pilota zdalnego sterowania. Poprzez aplikację Biomo możemy sterować mocą płomienia, ustawiać czasowe wyłącznie urządzenia czy uruchamiać funkcje dodatkowe takie jak opcja turbo lub podświetlenie led. Ponadto Biomo monitoruje najważniejsze parametry urządzenia t

Read full review
Read our Privacy policy & Disclaimer Description
I'm the dev! Comments Get help FAQ

Biomo fireplace remote description

0Aplikacja Biomo suy do obsugi automatycznych biokominkw i przeznaczona jest wycznie dla produktw firmy Biomo. Dziki aplikacji mamy dostp do wszystkich funkcji obsugi biokominka, niedostpnych przy uycia pilota zdalnego sterowania. Poprzez aplikacj Biomo moemy sterowa moc pomienia, ustawia czasowe wycznie urzdzenia czy uruchamia funkcje dodatkowe takie jak opcja turbo lub podwietlenie led. Ponadto Biomo monitoruje najwaniejsze parametry urzdzenia tj. temperatur biokominka, temperatur paleniska czy stan paliwa w zbiorniku biokominka. Dodatkowo dostpne s informacje ocakowitym czasie pracy urzdzenia oraz o stanie czujnikw przechyu i wstrzsu. The application Biomo used to operate automated fireplaces, and is intended for products Biomo. With this application, we have access to all the functions of handling bio-fireplace not available when using the remote control. Through the application Biomo we can control the power of the flame, set only a temporary device or run additional features such as turbo option or backlight LED. In addition Biomo monitors key device parameters, ie. The temperature bio-fireplace, furnace temperature and fuel level in the tank bio-fireplace. In addition, information is available ocakowitym during operation and the state of tilt sensors and shock.
Scroll to Top