Asystent Budowlany

Review:

Aplikacja ASYSTENT BUDOWLANY zawiera praktyczne materiały poradnikowe z zakresu budownictwa, instalacji i wykańczania, przydatne zarówno przy budowie lub remoncie domu, jak i mieszkania. Przedstawiono je w formie filmów lub artykułów. Można znaleźć tu pomoc przy wszelkich pracach – od wykonania fundamentów przez montaż rynny po wykonanie tarasu, porady malarskie czy instrukcję układania podłogi i płytek. ASYSTENT BUDOWLANY to sprawdzona ekspercka wiedza (porady zostały przygot

Read full review
Read our Privacy policy & Disclaimer Description
I'm the dev! Comments Get help FAQ

Asystent Budowlany description

0Aplikacja ASYSTENT BUDOWLANY zawiera praktyczne materiay poradnikowe z zakresu budownictwa, instalacji i wykaczania, przydatne zarwno przy budowie lub remoncie domu, jak i mieszkania. Przedstawiono je w formie filmw lub artykuw. Mona znale tu pomoc przy wszelkich pracach od wykonania fundamentw przez monta rynny po wykonanie tarasu, porady malarskie czy instrukcj ukadania podogi i pytek.
ASYSTENT BUDOWLANY to sprawdzona ekspercka wiedza (porady zostay przygotowane przez redakcj oraz producentw materiaw budowlanych), ktra pomoe szybko i prawidowo wykona specjalistyczne prace i uchroni nas od najczciej popenianych bdw.

Aplikacja jest rozszerzeniem serwisu budowlanego InformatorBudownictwa.pl Application ASSISTANT BUILDING contains practical guidance material of construction, installation and finishing, useful both in the construction or repair a house and an apartment. They are presented in the form of films or articles. You can find answers at all work - from the execution of foundations by mounting the gutter after the execution of the terrace, painting tips and instructions laying floors and tiles.
ASSISTANT BUILDING is a proven expert knowledge (advice has been prepared by the editors and producers of construction materials), which will help quickly and correctly perform the specialized work and protect us from the common errors.
The application is an extension of the service building InformatorBudownictwa.pl
Download Asystent Budowlany App for Free

Asystent Budowlany

AVT Korporacja Sp. z o.o.
Android Permissions
  • access information about networks.
  • open network sockets.
  • access information about Wi-Fi networks.
  • access precise location.
  • prevent processor from sleeping or screen from dimming.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top