This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

McDonald’s Polska

Download McDonald’s Polska App - screenshot 1 Download McDonald’s Polska App - screenshot 2 Download McDonald’s Polska App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

McDonald’s Polska

McDonald’s Polska

McDonald’s Polska

McDonald’s Polska

McDonald’s Polska

McDonald’s Polska

Description Comments Get help I'm the dev!

McDonald’s Polska description

0

Witaj w mobilnym wiecie McDonalds Polska! McDonalds jest teraz na wycignicie Twojego palca! Skorzystaj z oficjalnej aplikacji i dowiedz si, co na Ciebie czeka!
Najnowsze promocje, dostpno kuponw rabatowych i moliwo znalezienia najbliszej restauracji to tylko cz funkcjonalnoci stworzonych specjalnie z myl o Tobie.
Pobierz i bd na bieco! W aplikacji znajdziesz:Lokalizator restauracji McDonalds w Polsce
Znajd restauracj w Twojej okolicy i zobacz jej lokalizacj na mapie
Wyznacz tras do dowolnej restauracji
Filtruj restauracje: 24/7, McDrive, McCaf, Gym&Fun, oferta niadaniowa
Otrzymuj powiadomienia o restauracjach w Twoim pobliuPromocje
Bd na bieco ze wszystkimi promocjami McDonalds Polska dziki informacjom, ktre
wylemy do Ciebie
Aktywuj najnowsze kupony rabatowe bez koniecznoci drukowania
Oferta
Poznaj wszystkie produkty McDonalds z oferty niadaniowej, klasycznej - a take z McCaf
Twrz wasne listy zakupowe, klikajc jedynie ikon +. Tak powstanie Twoje Menu,
ktrym moesz podzieli si ze znajomymi
Konfiguruj swoje ulubione McZestawy, HappyMeal lub 2 for UJakich uprawnie wymaga nasza aplikacja podczas instalacji?
uprawnienia lokalizacyjne (GPS) - uywamy ich, by wskaza drog do najbliszej restauracji McDonalds w Twojej okolicy zapis/odczyt z karty SD - by nie obcia transmisji danych przechowujemy wiele rzeczy na karcie SD. Chcemy by aplikacja jak najmniej obciaa Twj internet dlaczego sprawdzamy poczenia sieciowe? Aby zawsze mia wiee informacje o naszych produktach i kuponach (cho aplikacja dziaa rwnie w trybie offline)
McDonalds Polska Oficjalna Strona
http://www.mcdonalds.pl/McDonalds Polska Kontakt
http://www.mcdonalds.pl/o-mcdonalds/dane-kontaktowe/Regulamin Aplikacji McDonalds Polska
http://bit.ly/Regulamin_Aplikacji_McDonalds_Polska Welcome to the mobile world McDonald's Poland!McDonald's is now at your ... your finger! Use the official application and find out what awaits you!
The latest promotions, the availability of coupons and the possibility of finding the nearest restaurant is only part of the functionality created specifically with you in mind.
Download and stay updated!In the application you will find:Locator McDonald's restaurants in Poland
- Find a restaurant in your area and see its location on the map
- Get directions to any restaurant
- Filter restaurants 24/7, McDrive, McCafe, Gym & Fun, breakfast offerings
- Receive notifications about restaurants in your vicinitySpecials
- Stay up to date with all the promotions McDonald's Poland thanks to the information that
we will send to you
- Activate the latest discount coupons without printing
Offer
- Discover all the products of McDonald's offer breakfast classic - as well as McCafe
- Create your own shopping list by clicking only "+" icon. Thus creation of your menu,
you can share with your friends
- Configure your favorite McZestawy, HappyMeal or 2 for UWhat rights requires our application during installation?
- Powers of location (GPS) - use them to show the way to the nearest McDonald's restaurants in your area- Read / write to the SD card - not to burden the data we store a lot of things on the SD card. We want the application the least burdened your internet- Why check network connections? You always have fresh information about our products and coupons (although the application also works offline)
McDonald's Poland - Official
http://www.mcdonalds.pl/McDonald's Poland - Contact
http://www.mcdonalds.pl/o-mcdonalds/dane-kontaktowe/Terms of Application McDonald's Poland
http://bit.ly/Regulamin_Aplikacji_McDonalds_Polska


McDonald’s Polska APK Version History


 • McDonald’s Polska v.2.0.34 for Android 4.1+ Sep. 26, 2016
 • McDonald’s Polska v.2.0.29 for Android 4.1+ Jun. 17, 2016
 • McDonald’s Polska v.2.0.27 for Android 4.1+ Jun. 10, 2016
 • McDonald’s Polska v.2.0.25 for Android 4.1+ Jun. 03, 2016
 • McDonald’s Polska v.2.0.23 for Android 4.1+ May. 27, 2016
 • McDonald’s Polska v.2.0.21 for Android 4.1+ May. 25, 2016
 • McDonald’s Polska v.2.0.19 for Android 4.1+ May. 23, 2016
 • McDonald’s Polska v.2.0.17 for Android 4.1+ Apr. 22, 2016
 • McDonald’s Polska v.2.0.15 for Android 4.1+ Mar. 25, 2016
 • McDonald’s Polska v.2.0.13 for Android 4.1+ Mar. 23, 2016
Show more

Download McDonald’s Polska App for Free

McDonald’s Polska

McDonald's Polska
Android Permissions
 • Open network sockets.
 • Access approximate location.
 • Access precise location.
 • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • Access information about networks.
 • Write to external storage.
 • Access to the vibrator.
 • List of accounts in the Accounts Service.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top