NajNaj yczenia

Review:

Dzięki NajNaj nie musisz już szukać życzeń w internecie i przepisywać ich do telefonu. W naszej aplikacji znajdziesz setki wyselekcjonowanych tekstów, z łatwością je zmodyfikujesz i szybko wyślesz do Twoich bliskich. Dodatkowo aplikacja zawiera widget przypominający o imieninach, który możesz umieścić na pulpicie swojego telefonu. Aplikacja oferuje: - ponad 2000 unikalnych życzeń w 21 kategoriach (a ich liczba stale rośnie), - możliwość filtrowania życzeń wg charak

Read full review
Read our Privacy policy & Disclaimer Description

NajNaj yczenia description

0Dziki NajNaj nie musisz ju szuka ycze w internecie i przepisywa ich do telefonu. W naszej aplikacji znajdziesz setki wyselekcjonowanych tekstw, z atwoci je zmodyfikujesz i szybko wylesz do Twoich bliskich. Dodatkowo aplikacja zawiera widget przypominajcy o imieninach, ktry moesz umieci na pulpicie swojego telefonu.

Aplikacja oferuje:

- ponad 2000 unikalnych ycze w 21 kategoriach (a ich liczba stale ronie),
- moliwo filtrowania ycze wg charakteru: zabawne, powane, umiarkowane,
- yczenia w wersjach dla Niej lub dla Niego,
- wyszukiwark ycze,
- szybki dostp do ycze, ktre najbardziej Ci si podobaj (lista ulubionych). Lista jest zachowywana przy aktualizacji aplikacji;
- moliwo wprowadzenia zmian w tekstach przed ich wysaniem oraz wysyki do wielu odbiorcw,
- moliwo zdefiniowania wasnego podpisu doczanego do wiadomoci,
- moliwo ustawienia automatycznego usuwania polskich znakw z SMSw,
- widget na pulpit telefonu przypominajcy o imieninach,
- moliwo skopiowania treci yczenia do schowka i wykorzystania jej np. w e-mailu lub w serwisach spoecznociowych,
- moliwo bezporedniego przesania ycze do innych zainstalowanych w telefonie aplikacji (np. tumacz Google, Twitter, czat).

W NajNaj czekaj na Ciebie nastpujce kategorie ycze:

- yczenia witeczne,
- na urodziny,
- na imieniny,
- na Boe Narodzenie,
- na Nowy Rok,
- na Wielkanoc,
- na Dzie Babci,
- na Dzie Dziadka,
- na walentynki,
- na Dzie Kobiet,
- na Dzie Matki,
- na Dzie Ojca,
- na Dzie Chopaka,
- na lub,
- na rocznic lubu
- na chrzest
- na narodziny dziecka
- na Pierwsz Komuni
- na przeprosiny
- na 18-nastk
- dla dziecka oraz...

... toasty - przydatne na kadym spotkaniu towarzyskim! Kolejne kategorie pojawi si wkrtce.

Pobierz i sprawd jak bardzo przydatna jest nasza aplikacja! Thanks NajNaj you no longer wish to look on the internet and rewrite them to your phone. In your application you will find hundreds of selected texts easily and quickly modify them you send your loved ones. Addition, the application includes a reminder of birthdays widget that you can place on the desktop of your phone.

The application offers:

- Over 2000 unique wishes in 21 categories (and their number is growing)
- The ability to filter by character wishes: funny, serious, moderate,
- Happy in versions for Her and for Him
- Search requests,
- Quick access to the wishes that you like the most (favorites list). The list is maintained by updating the application;
- To introduce changes in the text before sending and delivery to multiple recipients,
- Ability to define your own signature attached to the message,
- The ability to set automatic deletion of Polish characters in SMS,
- A widget on your desktop to remind telefonu birthdays,
- Able to copy the content requests to the clipboard and use it for example in an email or on social networking sites,
- Ability to directly send wishes to the other applications installed on your phone (eg translator Google, Twitter, chat).

In NajNaj await you wish the following categories:

- Greetings,
- For birthdays,
- For the Feast,
- For Christmas,
- On New Year's Day,
- At Easter,
- Grandma's Day,
- Grandfather's Day,
- For Valentine's Day,
- Women's Day,
- Mother's Day
- Father's Day,
- Boy's Day,
- The wedding,
- Wedding anniversary
- The baptism
- The birth of a child
- For First Communion
- An apology
- The 18-Nastka
- For children and ...

... toasty - useful for any social gathering! The following categories will appear soon.

Download and see how it is useful to our application!


Download NajNaj yczenia App for Free

NajNaj yczenia

Money.pl
Android Permissions
  • open network sockets.
  • access information about networks.
  • read only access to phone state.
  • write to external storage.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top