This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Power Locker

Download Power Locker App - screenshot 1 Download Power Locker App - screenshot 2
Sponsored links
Loading...

Power Locker

Power Locker

Description Comments Get help I'm the dev!

Power Locker description

0

Power Locker is an excellent Android screen lock
Waciwoci
Blokada aplikacji chro swoj prywatno jeszcze skuteczniej. Moesz wykorzysta wiele sposobw blokady w tym: blokada za pomoc gestw lub hasa. Co wicej jest bardzo atwa w ustawieniu i zmianie.
Codziennie zmieniajca si tapeta
Spersonalizuj swoj blokad ekranu wykorzystujc tysice wysokiej jakoco tapet.
Codziennie zmieniajca si tapeta odswiey Twj telefon. Blokada ekranu Magic Locker chroni Twj telefon za pomoc kodu pin lub wzoru odblokowania.
atwa instalacja istalacja i aktualizacja zajmuje niewiele czasu poniewa wykorzystuje niewielk ilo pamici urzdzenia. Power Locker is an excellent Android lock screen
Properties
Lock applications protect your privacy even more effectively. You can use many ways to lock in this: lock through gestures or password. Moreover, it is very easy to set up and change.
Daily changing wallpaper
Personalize your lock screen using thousands of high jakoco wallpapers.
Daily changing wallpaper refresh your phone.Lock Screen Magic Locker protects your phone using a PIN code or unlock pattern.
Easy installation with installation and updating takes little time because it uses a small amount of memory.


Rating Distribution


3.0
(11)
5
4
3
2
1

Scroll to Top