This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

SMYK & Spółka

Download SMYK & Spółka App - screenshot 1
Sponsored links
Loading...

SMYK & Spółka

SMYK & Spółka

SMYK & Spółka

Description Comments Get help I'm the dev!

SMYK & Spółka description

0

Zarejestruj swoj plastikow kart SMYK & Spka w aplikacji mobilnej i pokazuj ekran aplikacji na swoim telefonie podczas zakupw w sklepach SMYK. Zbieraj wirtualne puzzle i ciesz si innymi korzyciami programu bez potrzeby sigania po plastikow kart! Aby po raz pierwszy zarejestrowa swoj kart wprowad jej numer.Aplikacja jest przeznaczona dla czonkw programu SMYK & Spka. Jeeli nie jeste uczestnikiem, moesz przystpi do programu w sklepach SMYK w caej Polsce lub na stronie program.smyk.com Register your plastic card SMYK & Company in the mobile application and showing application screen on your phone while shopping in SMYK. Collect virtual puzzle and enjoy the other benefits of the program without the need for recourse to a plastic card! For the first time, register their card to enter its number.The application is intended for members of the program SMYK & Company. If you are not a member, you can join the program in SMYK in Poland or on the program.smyk.com


SMYK & Spółka APK Version History


  • SMYK & Spółka v.1.0 for Android 4.1+ Oct. 23, 2016
Show more

Download SMYK & Spółka App for Free

SMYK & Spółka

Loyalty Point
Android Permissions
  • Access the camera device.
  • Flashlight.
  • Open network sockets.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top