This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

SWIPER - friends chat meetings

Download SWIPER - friends chat meetings App - screenshot 1 Download SWIPER - friends chat meetings App - screenshot 2 Download SWIPER - friends chat meetings App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

SWIPER - friends chat meetings

SWIPER - friends chat meetings

SWIPER - friends chat meetings

SWIPER - friends chat meetings

SWIPER - friends chat meetings

SWIPER - friends chat meetings

Description Comments Get help I'm the dev!

SWIPER - friends chat meetings description

0

Nudzisz si? Nie masz co robi? Nie masz z kim si spotka?Masz ochot zabi nud i wyj na smaczny obiad, imprez, rolki, zakupy, do kina, ... i przyjemnie spdzi wolny czas? Dzwonic do znajomych ciko jest Ci zebra ekip z ktr moesz za chwil spotka si i zrealizowa pomys?
Zamiast rezygnowa z planu uruchom aplikacj SWIPER i wybierz odpowiedni kategori: gastronomia, rozrywka, kultura, zakupy, sport, a zobaczysz znajdujce si w Twoim zasigu osoby, miejsca, wydarzenia i kupony.Aplikacja jest przeznaczona dla Ciebie i Twoich znajomych.
Po uruchomieniu zapro znajomych, bo to wanie oni tworz moliwoci wsplnego spdzenia czasu.
Klikajc gwiazdk w profilu osoby dodajesz znajomego do ulubionych, dziki temu dostaniesz informacj gdy bdzie aktywny w aplikacji, a czy doczysz do tej osoby bdzie ju zaleao tylko od Ciebie.
Aplikacja SWIPER to:Znajomi:
Spdzaj czas ze znajomymi i poznawaj nowe osoby.
Twoi znajomi i inni uytkownicy znajdujcy si w zasigu, ktrzy maj tak sam zachciank jak Ty.Miejsca:
Odkrywaj nowe miejsca i odwiedzaj ulubione.
Obiekty oraz oglnodostpne przestrzenie pozwalajce spdzi czas ze znajomymi i nawizywa nowe znajomoci.Wydarzenia:
Bierz udzia w wydarzeniach i spdzaj mio czas.
Sprawdzaj co dzieje si w miecie, kto gdzie idzie i wybieraj si ze znajomymi na najciekawsze wydarzenia.Kupony rabatowe:
Korzystaj z kuponw i oszczdzaj ze znajomymi.
Pobieraj kupony dziki ktrym oszczdzisz w ulubionych miejscach i mio spdzisz czas.Everyday SWIPE Right ---> ;)
Aplikacja jest darmowa i bez reklam. You are bored? You have nothing to do? You do not have anyone to meet?You want to kill the boredom and go out for a nice dinner, party rolls, shopping, to the cinema ... and enjoy your free time? Calling friends is hard you gather a team with which you can for a moment to meet and implement the idea?
Rather than give up the plan Swiper launch the application and select the appropriate category: gastronomy, entertainment, culture, shopping, sports, and you will see that are within your reach people, places, events and coupons.The application is designed for you and your friends.
After starting invite your friends, because it is they who create the possibility spend time together.
By clicking the star in a person's profile friend you add to favorites, so that you get the information when it is active in the application, and if you join this person will no longer depend only on you.
Application Swiper is:Friends:
Spend time with friends and meet new people.
Your friends and other users within range who have the same whim like you.Places:
Discover new places and visit your favorite.
Buildings and public spaces to allow to spend time with friends and make new acquaintances.Events:
Take part in events and spend a nice time.
Find out what is happening in the city where he goes and who choose with friends for the most interesting events.Discount coupons:
Use coupons and save your friends.
Download coupons so that you will save in your favorite places and spend nice time.Everyday SWIPE Right --->;)
The application is free and without ads.


Rating Distribution


4.2
(76)
5
4
3
2
1

Scroll to Top