This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

nc+ GO tablet

Download nc+ GO tablet App - screenshot 1
Sponsored links
Loading...

nc+ GO tablet

nc+ GO tablet

nc+ GO tablet

nc+ GO tablet

nc+ GO tablet

nc+ GO tablet

Description Comments Get help I'm the dev!

nc+ GO tablet description

39

Aplikacja mobilna przeznaczona dla Abonentw nc+. Darmowy dostp do nawet 80 kanaw TV na ywo (w tym wszystkich kanaw CANAL+) oraz niemal 40-tu kolekcji na yczenie - poziom dostpu uzaleniony od aktualnie posiadanej oferty abonenckiej.Z nc+ GO moesz korzysta nawet na 4-ech urzdzeniach (w tym samym czasie moliwe jest ogldanie wideo na 2-ch z nich). Podczas pierwszego uycia konieczna jest rejestracja potrzebny bdzie numer Abonenta (znajdziesz na kadej fakturze za usugi nc+ lub na umowie), PESEL oraz aktywna skrzynka/adres email.Najwaniejsze funkcjonalnoci:
demo: moliwo zapoznania si z ofert nc+ GO bez koniecznoci rejestracji i logowania
codzienne rekomendacje najlepszych filmw, seriali i dokumentw,
program TV,
moliwo dokoczenia ogldania na innym urzdzeniu (follow me),
moliwo tworzenia wasnych list ulubionych kanaw i audycji,
moliwo ustawienia przypomnie o nadchodzcych emisjach audycji tv,
sekcja dla dzieci setki bajek, kreskwek i audycji edukacyjnych (strefa posiada specjalne zabezpieczenia, pozwalajce na kontrol dostpu do odpowiednich treci oraz dugoci korzystania przez dzieci),
moliwo oceny audycji i materiaw wideo,
moliwo polubienia (like) i podzielenia si ze znajomymi (share) zintegrowana z aplikacjami Facebook i Twitter.
UWAGA: ze wzgldu na ochron praw emisji materiaw wideo i kanaw na ywo, aplikacja dziaa wycznie na niemodyfikowanym systemie Android.Aplikacja dziaa na tabletach z zainstalowanym Androidem w wersji 4.0 i wyszych. Zalecamy aktualizacj do wersji 4.4 (minimum). The mobile application designed for subscribers nc +. Free access to up to 80 live TV channels (including all channels Canal +) and nearly 40 collection here on request - depends on the access level currently held subscriber offer.With nc + GO, you can use up to 4-quadrant devices (at the same time it is possible to watch video on a 2-ch of them). The first time you need to register - you will need Subscriber number (found on each invoice for services nc + or agreement), social security and an active case / email address.Key features:
Demo: the opportunity to get acquainted with nc + GO without having to register and login
daily recommendations of the best films, serials and documents
TV program,
possibility of finishing watching on another device (follow me)
the ability to create your own lists of favorite channels and programs,
the ability to set reminders about upcoming issues of broadcast TV,
Section for kids - hundreds of fairy tales, cartoons and educational programs (zone has special security offerings to help control access to relevant content and duration of use by children)
the opportunity to evaluate programs and video content,
possibility liking of (like) and to share with friends (share) - integrated with Facebook and Twitter applications.
NOTE: Due to the protection of the rights issue of video content and live channels, the application works only on unmodified Android.The app works on tablets running Android version 4.0 and higher. We recommend you upgrade to version 4.4 (minimum).


nc+ GO tablet APK Version History


  • nc+ GO tablet v.5.6.2 for Android 4.0+ Oct. 12, 2016
Show more

Download nc+ GO tablet App for Free

nc+ GO tablet

ITI Neovision
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
  • Write to external storage.
  • Access information about Wi-Fi networks.
  • Access information about networks.
  • Initiate a phone call without going through the Dialer user interface for the user to confirm the call.
  • Read only access to phone state.
  • List of accounts in the Accounts Service.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top