This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Lokalizator AED Pierwsza Pomoc

Download Lokalizator AED Pierwsza Pomoc App - screenshot 1 Download Lokalizator AED Pierwsza Pomoc App - screenshot 2 Download Lokalizator AED Pierwsza Pomoc App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Lokalizator AED Pierwsza Pomoc

Lokalizator AED Pierwsza Pomoc

Lokalizator AED Pierwsza Pomoc

Lokalizator AED Pierwsza Pomoc

Lokalizator AED Pierwsza Pomoc

Description Comments Get help I'm the dev!

Lokalizator AED Pierwsza Pomoc description

0

Ratuj z Sercem - Mapa AED, to inicjatywa stworzenia w Polsce Mapy AED, mapy najbliej zlokalizowanych automatycznych defibrylatorw zewntrznych (automated external defibrillator, AED).Celem projektu jest propagowanie idei PAD (Public Access Defibrillation), czyli powszechnego dostpu do defibrylatorw, oraz uwiadamiania koniecznoci niesienia pierwszej pomocy.Wierzymy, e informowanie i edukowanie spoeczestwa na temat urzdze AED i pomocy przedmedycznej poprawi poziom bezpieczestwa w miejscach publicznych i uskuteczni przeprowadzane akcje ratowania ludzkiego ycia. "Save the Heart" - Map AED, is an initiative to create in Poland AED maps, maps located closest AED (automated external defibrillator, AED).The aim of the project is to promote the idea of PAD (Public Access Defibrillation), ie universal access to defibrillators, and awareness of the need for first aid.We believe that informing and educating the public on the AED devices and medical aid to improve the level of safety in public places and carried out acts out actions to save human lives.


Lokalizator AED Pierwsza Pomoc APK Version History


  • Lokalizator AED Pierwsza Pomoc v.1.0 for Android 4.1+ Oct. 16, 2016
Show more

Download Lokalizator AED Pierwsza Pomoc App for Free

Lokalizator AED Pierwsza Pomoc

Paweł Podgórski
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Access precise location.
  • Write to external storage.
  • Access information about networks.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top