This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Mobi eWUŚ

Download Mobi eWUŚ App - screenshot 1 Download Mobi eWUŚ App - screenshot 2 Download Mobi eWUŚ App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Mobi eWUŚ

Mobi eWUŚ

Mobi eWUŚ

Mobi eWUŚ

Mobi eWUŚ

Description Comments Get help I'm the dev!

Mobi eWUŚ description

0

Aplikacja Mobi eWU przeznaczona jest dla lekarzy oraz uprawnionych wiadczeniodawcw. Umoliwia natychmiastow weryfikacj prawa pacjenta do wiadcze zdrowotnych finansowanych ze rodkw publicznych na twoim smartfonie. Unikaln funkcj aplikacji jest moliwo eksportowania historii weryfikacji pacjentw do pliku csv ktry mona przesa na podany adres email a nastpnie otworzy w excelu. Dziki temu aplikacja jest idealnym narzdziem dla wiadczeniodawcw ktrzy chc przekazywa histori sprawdze do biur rachunkowych lub osb fizycznych zajmujcych si rozliczeniami. Mobi eWU application is intended for physicians and eligible providers. Allows immediate verification of the patient's right to health care services financed from public funds on your smartphone. A unique feature of the application is the ability to export the history to verify patients to a csv file which can be sent to your email address and then open it in excel. Thanks to this application is the ideal tool for service providers who want to tell the story checks for accounting offices or individuals involved in the settlements.


Rating Distribution


5.0
(4)
5
4
3
2
1

Download Mobi eWUŚ App for Free

Mobi eWUŚ

MobiStudio
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Access information about networks.
  • Write to external storage.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top