This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Moja ciąża z eDziecko.pl

Download Moja ciąża z eDziecko.pl App - screenshot 1 Download Moja ciąża z eDziecko.pl App - screenshot 2 Download Moja ciąża z eDziecko.pl App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Moja ciąża z eDziecko.pl

Moja ciąża z eDziecko.pl

Moja ciąża z eDziecko.pl

Moja ciąża z eDziecko.pl

Moja ciąża z eDziecko.pl

Moja ciąża z eDziecko.pl

Description Comments Get help I'm the dev!

Moja ciąża z eDziecko.pl description

0

Aplikacja Moja cia przeprowadzi Ci przez niezwyky czas ciy: od pierwszych dni ciy do porodu. Aplikacja Moja cia zawiera praktyczne ciowe porady wraz z filmami i zdjciami pokazujcymi rozwj dziecka podczas ciy oraz inne narzdzia pomocne przyszej mamie (terminarz, kalkulator wagi, kalkulator tygodni ciy).
Opiekunem merytorycznym aplikacji Moja cia jest ginekolog-poonik, dr Grzegorz Poudniewski.wiadoma, wic spokojna w ciy
Sprawd, co si dzieje w ciy z Tob i Twoim dzieckiem tydzie po tygodniu. Dowiedz si, o czym wiadcz objawy ciy oraz jakie sygnay wysya Twoje ciao podczas 9 miesicy oczekiwania na dziecko.
Razem z ginekologiem-poonikiem, dr. Grzegorzem Poudniewskim odpowiemy na pytania dotyczce ciy i pomoemy rozwika wszystkie ciowe problemy.Terminarz
Zapisz terminy wizyt lekarskich, bada i inne wane dotyczce ciy i rozwoju dziecka informacje, ebymy mogli Ci o nich przypomina.Kontroluj swoj wag w ciy
Kalkulator wagi w ciy pozwoli ci przewidzie, jak bdzie zmieniaa si twoja waga wraz z rozwojem ciy. Prawidowa waga w ciy ma cisy zwizek z prawidowym rozwojem podu. Dlatego tak wane jest kontrolowanie przyrostu masy ciaa w kolejnych miesicach ciy.Zawsze dostpna
Aplikacja Moja cia dziaa take w trybie offline. Gdy jeste poza sieci internetow informuje Ci o wanych sprawach zwizanych z ci.Prezentowane w aplikacji Moja cia treci, w tym treci pochodzce od specjalistw z zakresu medycyny maj charakter edukacyjny i nie zastpi bezporedniego kontaktu z lekarzem. Niezalenie od zapoznania si z tymi treciami, sugerujemy bezporedni konsultacj z lekarzem. The "My pregnancy" takes you through the unusual time of pregnancy: from the first days of pregnancy to childbirth. The "My pregnancy" provides practical advice pregnancy with videos and photos showing the development of the baby during pregnancy, and other tools to help future mom (diary, weight calculator, calculator weeks of pregnancy).
Guardian substantive application "My pregnancy" is a gynecologist-obstetrician, Dr. Gregory Poudniewski.Conscious, so calm during pregnancy
Check out what's going on in the pregnancy with you and your baby week by week. Learn, as evidenced by signs of pregnancy and what signals your body sends during the nine months of waiting for a child.
Together with the gynecologist-obstetrician, Dr. Gregory Poudniewskim answer questions about pregnancy and pregnancy help solve all problems.Timetable
Save the dates of visits, tests, and other important aspects of pregnancy and child development information, so we can remind you about them.Control your weight in pregnancy
Pregnant weight calculator will allow you to predict how will change your weight as the pregnancy progresses. Proper weight in pregnancy is closely related to the normal development of the fetus. It is therefore important to control weight gain in the subsequent months of pregnancy.Always available
The "My pregnancy" also works offline. When you are outside the network website informs you about important issues related to pregnancy.Presented in the application "My pregnancy" content, including content originating from specialists in the field of medicine are educational in nature and can not replace direct contact with your doctor. Regardless of familiarize yourself with the content, we suggest that you consult with your doctor directly.


Moja ciąża z eDziecko.pl APK Version History


 • Moja ciąża z eDziecko.pl v.1.2.4 for Android 4.0.3+ Sep. 29, 2016
 • Moja ciąża z eDziecko.pl v.1.2.1 for Android 4.0.3+ Aug. 03, 2016
 • Moja ciąża z eDziecko.pl v.1.1.17 for Android 4.0.3+ Jun. 14, 2016
 • Moja ciąża z eDziecko.pl v.1.1.16 for Android 4.0.3+ Apr. 18, 2016
 • Moja ciąża z eDziecko.pl v.1.1.15 for Android 4.0.3+ Apr. 04, 2016
 • Moja ciąża z eDziecko.pl v.1.1.14 for Android 4.0.3+ Mar. 17, 2016
 • Moja ciąża z eDziecko.pl v.1.1.9 for Android 4.0+ Dec. 09, 2015
 • Moja ciąża z eDziecko.pl v.1.1.8 for Android 4.0+ Nov. 04, 2015
 • Moja ciąża z eDziecko.pl v.1.1.7 for Android 4.0+ Sep. 29, 2015
 • Moja ciąża z eDziecko.pl v.1.1.6 for Android 4.0+ Aug. 03, 2015
Show more

Download Moja ciąża z eDziecko.pl App for Free

Moja ciąża z eDziecko.pl

AGORA SA
Android Permissions
 • Open network sockets.
 • Access information about networks.
 • Access information about Wi-Fi networks.
 • Write to external storage.
 • List of accounts in the Accounts Service.
 • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • Access to the vibrator.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top