This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

dotrzechdych.pl

Download dotrzechdych.pl App - screenshot 1 Download dotrzechdych.pl App - screenshot 2 Download dotrzechdych.pl App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

dotrzechdych.pl

dotrzechdych.pl

dotrzechdych.pl

dotrzechdych.pl

dotrzechdych.pl

dotrzechdych.pl

Description Comments Get help I'm the dev!

dotrzechdych.pl description

0

Ju zawsze bdziesz wiedzie jakie wino wybra! Nigdy wicej dylematw przed pk! Wyszukaj wino dla siebie ju w sklepie! Zaznacz gdzie jeste i ju! Dostaniesz rekomendacje od dotrzechdych.pl jakie wino warto tu kupi. Dodatkowo moesz wskaza jakie wino lubisz (kolor, kraj, kwasowo, cena) - znajdziemy co idealnego dla Ciebie! Otrzymasz pen recenzj z dotrzechdych.pl oraz czytelne zdjcie etykiety, dziki czemu z atwoci odnajdziesz wino na pce. Ale to nie wszystko! Jeli jakie wino szczeglnie Ci zasmakuje -
dodaj je do ulubionych - ju nigdy nie zapomnisz jak nazywa si Twoje ulubione wino! To pierwsza taka aplikacja w Polsce dopasowana w peni do lokalnego rynku. Znajdziesz w niej recenzje win aktualnie bdcych w ofercie sklepw, marketw czy dyskontw. Aplikacja na bieco aktualizuje baz recenzji, dziki czemu zawsze bdziesz wyszukiwa wrd najbardziej aktualnej oferty win! Wszystkie recenzje pochodz z serwisu dotrzechdych.pl. S niezalene, krtkie, treciwe - przydatne! Rekomendujemy Wam najlepsze wina w
najlepszych cenach!UWAGA! Nasza aplikacja pokazuje wycznie recenzje dotrzechDYCH.pl, a nie stanowi przegldu wszystkich win w danym sklepie. Nie zdziwcie si wic, jeli w jakim sklepie jest tylko kilka win przez nas zrecenzowanych. W pocie czoa pracujemy nad tym by niezmiennie przybywao ocen i by jak najwicej win przeszo nasz ocen ;) Jeli jakiego sklepu nie ma na licie - poszukaj w kategorii "Wina oglnodostpne" You'll always know which wine to choose! No more dilemmas before the shelf! Search wine for himself already in the store! Zaznacz where you and I! You'll get recommendations from dotrzechdych.pl which wine is worth a buy. In addition, you can specify which wine you like (color, country, acidity, price) - you will find something perfect for you! Get a full review of dotrzechdych.pl and clear zdjcie labels, making it easy to find the wine on the shelf. But that's not all! If a particular wine tasted your -
add them to your favorites - you will never forget as it is called your favorite wine! This is the first such application in Poland fully adjusted to the local market. You will find reviews of the wines currently on offer shops, supermarkets and discount stores. The application on an ongoing basis updated database reviews, so you will always search for the most current offer of wine! All reviews are from dotrzechdych.pl service. Are independent, short, concise - very useful! We recommend you the best wines in the
best prices!NOTE! Our application shows only dotrzechDYCH.pl reviews, rather than a review of all the wines in the store. So do not be surprised if a shop is only a few wines by our peer reviewed. In the sweat of his brow working to consistently evaluations and were coming to win as much as possible over our judgment ;) If a store is not listed - look in the "public Wines"


Download dotrzechdych.pl App for Free

dotrzechdych.pl

codingfingers.com
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Access information about networks.
  • Write to external storage.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top