Galeria Morena

Review:

Przebudowana Galeria Morena to centrum handlowe oferujące blisko 80 sklepów oraz restauracji, a także rozbudowaną ofertę rozrywkową: kino, fitness klub, taras i strefy interaktywne na pasażu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, został stworzony mobilny przewodnik, dzięki któremu zakupy w Galerii Morena staną się prostsze i przyjemniejsze. Aplikacja zawiera pełną listę sklepów i lokali usługowych, wraz z danymi na temat każdego z miejsc, takimi jak godziny otwarcia, nu

Read full review
Read our Privacy policy & Disclaimer Description
I'm the dev! Comments Get help FAQ

Galeria Morena description

0Przebudowana Galeria Morena to centrum handlowe oferujce blisko 80 sklepw oraz restauracji, a take rozbudowan ofert rozrywkow: kino, fitness klub, taras i strefy interaktywne na pasau. Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom klientw, zosta stworzony mobilny przewodnik, dziki ktremu zakupy w Galerii Morena stan si prostsze i przyjemniejsze.
Aplikacja zawiera pen list sklepw i lokali usugowych, wraz z danymi na temat kadego z miejsc, takimi jak godziny otwarcia, numer telefonu, strona internetowa, a take menu restauracji czy plan fitness klubu. Zoptymalizowany zestaw filtrw pozwala na atwe wyszukanie interesujcego nas miejsca. Trjwymiarowa mapa wraz z moliwoci wyznaczenia trasy midzy dwoma punktami uatwia dotarcie do konkretnego sklepu oraz automatycznie doprowadzi do najbliszej windy, toalety lub wyjcia, przewidujc te specjaln tras dla osoby niepenosprawnej.

Moja szafa to funkcja, dziki ktrej zakupy stan si przyjemnoci i zabaw. Przymierzamy interesujc nas rzecz, robimy za pomoc aplikacji zdjcie, wpisujemy wane informacje (cena, sklep itp.) i przypisujemy fotografi do jednej ze swoich kolekcji. Szybki kola z czterech zdj w dobranym przez nas layoucie i ju znajomi z Facebooka zobacz nas w cakiem nowej stylizacji!
Aplikacja umoliwia ledzenie biecych promocji i eventw, z ktrych najciekawsze mona zachowa w podrcznym kalendarzu. Wczenie funkcji automatycznych powiadomie bdzie przypominao o nadchodzcych wydarzeniach, dobranych wedug indywidualnych preferencji. Dla uytkownikw aplikacji przygotowane s te specjalne, niedostpne innym oferty.
Funkcja Mj Samochd to ogromne uatwienie dla zmotoryzowanych klientw aplikacja zapamituje miejsce, w ktrym zosta zaparkowany samochd, i prowadzi do auta po skoczonych zakupach. Nie ma koniecznoci usuwania danych dotyczcych parkowania zostan skasowane automatycznie po 12 godzinach.

Autor: Galeria Morena Rebuilt Gallery Morena shopping center is offering nearly 80 shops and restaurants, as well as an extensive range of entertainment: cinema, fitness club, a terrace, and an interactive zone for passage. To meet customer expectations, we have created a mobile guide through which the Gallery shopping Morena will become easier and more enjoyable.
The application contains a full list of stores and service, along with data on each of the sites, such as opening hours, phone number, website, and a menu restaurant or plan a fitness club. An optimized set of filters allows you to easily find the interesting places. Three-dimensional map with the possibility of a route between two points makes it easier to find a specific store, and will automatically lead to the nearest lift, toilets or output, providing a special route for people with disabilities.
"My wardrobe" is a function by which shopping becomes a pleasure and fun. Trying us interesting thing we do with the application image, enter important information (price, shop, etc.) And assign a photo to one of your collections. Quick collage of four photos in the layout chosen by us - and have friends from Facebook see us in a completely new styling!
The application allows you to track current promotions and events, the most interesting of which can be stored in the pop calendar. Enabling automatic notifications will remind you of upcoming events, selected according to individual preferences. For users of the application are prepared a special offer available other.
The "My Car" is a huge convenience for motorists - the application remembers the point where you parked the car, and leads to the car after shopping finite. There is no need to remove the data on parking - will be deleted automatically after 12 hours.

Author: Gallery Morena


Rating Distribution


4.9
(32)
5
4
3
2
1Scroll to Top