This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Komputronik Klient VIP

Download Komputronik Klient VIP App - screenshot 1 Download Komputronik Klient VIP App - screenshot 2 Download Komputronik Klient VIP App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Komputronik Klient VIP

Komputronik Klient VIP

Komputronik Klient VIP

Description Comments Get help I'm the dev!

Komputronik Klient VIP description

0

Wygodna i prosta w obsudze aplikacja, ktra zastpuje kart lojalnociow. Twj portfel nie jest obciony dodatkow kart, ktr czsto trudno znale, kiedy jej potrzebujemy. Teraz wystarczy, e masz ze sob swj smartfon. Dziki aplikacji mobilnej, masz dostp nie tylko do swojej karty ale rwnie do kuponw rabatowych.
Nie musisz zbiera punktw aby w peni korzysta ze wszystkich benefitw przysugujcych Uczestnikom programu Klient VIP. Wystarczy, e pobierzesz aplikacj a kupon o wartoci 20 PLN na kolejne zakupy otrzymasz ju za pierwszy zakup, jeli kwota Twoich zakupw wyniesie minimum 500 PLN.
Funkcje:
Identyfikacja
Odbir nagrd w postaci kuponw
Ciekawe konkursy i wspaniae nagrody
Praktyczne porady
Zalety:
Minimalna ilo danych, ktre musisz wypeni
Szybka rejestracja do Programu Klient VIP przy jednoczesnym zaoeniu konta w sklepie internetowym www.komputronik.pl
Jeli posiadasz ju konto w sklepie www.komputronik.pl, moesz pobra aplikacj mobiln i w prosty sposb sta si Uczestnikiem Programu Klient VIP. Convenient and easy to use application that replaces a loyalty card. Your wallet is not charged an additional card, which is often hard to find when you need it. Now just, you bring your smartphone. With the mobile application, you can access not only to your card but also for discount coupons.
No need to collect points in order to fully enjoy all the benefits available to participants of the program VIP customer. Just download the application and coupon of 20 PLN for the next shopping will get longer for the first purchase, if the amount of your purchases will amount to a minimum of 500 PLN.
Functions:
Identification
Receiving awards in the form of vouchers
Interesting contests and great prizes
Practical advice
Advantages:
The minimum amount of data that you need to complete
Quick registration Program VIP customer while opening an account online store www.komputronik.pl
If you already have an account at www.komputronik.pl, you can download the mobile app to easily become a Programme Participant VIP customer.


Komputronik Klient VIP APK Version History


  • Komputronik Klient VIP v.1.1-p for Android 4.0.3+ Dec. 04, 2016
  • Komputronik Klient VIP v.1.1-p for Android 4.0.3+ Nov. 20, 2016
  • Komputronik Klient VIP v.1.0-p for Android 4.0.3+ Oct. 10, 2016
Show more

Download Komputronik Klient VIP App for Free

Komputronik Klient VIP

Komputronik S.A.
Android Permissions
  • Access information about networks.
  • Open network sockets.
  • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
  • Receive SMS messages.
  • Access the camera device.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top