This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

McD Kupony do McDonald's

Download McD Kupony do McDonald's App - screenshot 1
Sponsored links
Loading...

McD Kupony do McDonald's

McD Kupony do McDonald's

McD Kupony do McDonald's

McD Kupony do McDonald's

McD Kupony do McDonald's

Description Comments Get help I'm the dev!

McD Kupony do McDonald's description

0

Aplikacja zawiera graficzn baz kuponw znikowych / promocyjnych do sieci restauracji McDonald's (w tym McDrive) oraz cennik (oferta podstawowa i niadaniowa)Aplikacja zaktualizowana o 27 nowych kuponw, wanych do 18 padziernika 2016.McZestaw Kurczak McNuggets 6szt. za 10z
2za1: Due frytki
2x Due lody z polew za 5z
2 for U + Iced Frappes lub Iced Fruit Smoothies (300ml) za 10z
Powikszone 2 for U + Lodowe Marzenie za 10z
McCafe Caramel Latte Macchiato (300ml) za 7z (McCafe)
2za1: Iced Fruit Smoothies (300ml)
2x WieMac lub 2x McChicken za 12z (pn-pt 0-5, sb-nd 0-6)
2x McMuffin Jajko i Bekon za 7,50z (niadanie)
Happy Meal za 9,50z (niadanie)
Happy Meal + Iced Frappes lub Iced Fruit Smoothies (300ml) za 14,50z (niadanie)
McWrap + may napj za 10z
McZestaw McWrap za 12z
Chikker + McDouble + rednie frytki + redni napj za 15z
McZestaw + McDouble lub Chikker za 18z
McZestaw + Due lody z polew za 18z
McZestaw + burger za 20z
2x McZestaw Powikszony za 26z
Happy Meal za 9,50z
Happy Meal + Iced Frappes lub Iced Fruit Smoothies (300ml) za 14,50z
Happy Meal + Powikszone 2 for U za 14,50z
Happy Meal + burger za 16z
2x Happy Meal za 18z (niadanie)
2x Happy Meal za 18z
Happy Meal + McZestaw za 21z
2x Happy Meal + 2x McZestaw Powikszony za 39z
Wystarczy z menu wybra kupon i pokaza go na ekranie telefonu pracownikowi restauracji podczas skadania zamwienia. To wystarczy by zapaci mniej...Kady kupon mona wykorzysta wielokrotnie, i to nawet podczas jednego zamwienia... :-)
Kupony znajdziecie rwnie na stronie McDonalds.pl
Aplikacja ma za zadanie uatwi Wam korzystanie z tych kuponw. Wszystkie nazwy wasne/zastrzeone jak i znaki towarowe nale do firmy McDonald's[ NOTE: Coupons in application only to Polish McDonald's ]-- Uytkownicy MIUI: W przypadku tej wersji systemu Android prawdopodobnie pojawi si bd podczas instalacji. Na obecn chwil jedyn moliwoci by skorzysta z naszej aplikacji jest rczne "zainstalowanie" aplikacji poprzez skopiowanie pliku APK do katalogu:/system/app/Plik aplikacji (identyczny jak ten znajdujcy si w Google Play) znajdziecie pod tym adresem:https://dl.dropboxusercontent.com/u/2130465/Android/McD%20Kupony/APK/mcd_kupony_new_zipAlign.apk--Mae wyjanienie w zwizku z niektrymi komentarzami:Aplikacja wprawdzie jest "nieoficjalna", ale korzysta z oficjalnych/oryginalnych i respektowanych w KADYM McDonald's kuponw (jest pewnego rodzaju "przegldark graficzn" na oryginalne kupony, ktra porzdkuje je, i uatwia zarzdzanie nimi). Podczas zamawiania wystarczy powiedzie, e chcemy skorzysta z kuponu i pokaza na wywietlaczu interesujcy nas kupon.Moesz te wybra 8 ulubionych kuponw - dziki czemu znajdziesz/wybierzesz je jeszcze szybciej!Oprcz tego aplikacja zawiera cennik: oferta klasyczna i oferta niadaniowa.Aplikacja NIE POBIERA adnych pienidzy, pacicie normalnie tylko w kasie McD - przy zamwieniu... Oczywicie odpowiednio mniej - bo macie kupon :-)
PS. To jest aplikacja nieoficjalna, a wszystkie elementy graficzne (np. logotypy) nale do ich wacicieli... The application includes a graphical database of coupons / promotional network of McDonald's restaurants (including McDrive) and pricing (basic offer and breakfast)App updated with 27 new coupons, valid until 18 October 2016.McZestaw Chicken McNuggets 6 pcs. za 10z
2za1: Large fries
2x Large ice cream with icing shots for 5 PLN
2 for U + Iced Frappes or Iced Fruit Smoothies (300ml) at 10 PLN
Oversized 2 for U + Ice premium for 10 PLN
McCafe Caramel Latte Macchiato (300ml) at 7z (McCafe)
2za1: Iced Fruit Smoothies (300ml)
WieMac 2x or 2x McChicken za 12 (Mon-Fri 0-5, Sat-Sun 0-6)
2x McMuffin Egg and Bacon za 7,50z (breakfast)
Happy Meal za 9,50z (breakfast)
Happy Meal + Iced Frappes or Iced Fruit Smoothies (300ml) at 14,50z (breakfast)
McWrap + small drinks for 10 PLN
McZestaw McWrap za 12z
Chikker McDouble + + + medium fries medium drink for 15 PLN
McZestaw + McDouble or Chikker za 18z
McZestaw + Large ice cream with icing za 18z
McZestaw + burger for 20 PLN
2x McZestaw enlarged za 26z
Happy Meal za 9,50z
Happy Meal + Iced Frappes or Iced Fruit Smoothies (300ml) for 14,50z
Happy Meal + Enlarged 2 for u You 14,50z
Happy Meal burger + za 16z
2x Happy Meal for 18 PLN (breakfast)
2x Happy Meal za 18z
Happy Meal + McZestaw za 21
2x Happy Meal + 2x McZestaw Enlarged za 39z
Just from the menu, select the coupon and show it on your phone to the employee restaurant when ordering. That's enough to pay less ...Each coupon can be used repeatedly, and even in one order ... :-)
Coupons can also be found on the page McDonalds.pl
The application is designed to facilitate you to use these coupons. All names / reserved and trademarks are owned by McDonald's[NOTE: Coupons in application only to Polish McDonald's]-MIUI users: In this version of Android will likely get an error during installation. At the moment, the only possibility to take advantage of our application manually "install" applications by copying APK file directory:/ System / app /Application file (the same as found in Google Play) can be found at this address:https://dl.dropboxusercontent.com/u/2130465/Android/McD%20Kupony/APK/mcd_kupony_new_zipAlign.apk-Small explanation in connection with some of the comments:Although the application is the "unofficial", but uses the official / original and respected in ANY McDonald's coupons (which is a kind of "graphical browser" on original coupons, which ranks them, and simplifies management).When ordering enough to say that we want to take advantage of the coupon and show on the display interesting a gift.You can also choose your favorite 8 vouchers - so you find / choose them even faster!In addition, the application includes a price list offer classic and offer breakfast.The application does not charge any money normally pay only at the box office McD - when ordering ... of course correspondingly less - because you have a coupon :-)
PS. This application is unofficial and all graphical elements (eg. Logos) belong to their owners ...


McD Kupony do McDonald's APK Version History


 • McD Kupony do McDonald's v.26.0.1 for Android 1.6+ Sep. 05, 2016
 • McD Kupony do McDonald's v.25.3.1 for Android 1.6+ Aug. 28, 2016
 • McD Kupony do McDonald's v.25.2.1 for Android 1.6+ Aug. 08, 2016
 • McD Kupony do McDonald's v.25.1.3 for Android 1.6+ Aug. 05, 2016
 • McD Kupony do McDonald's v.25.1.1 for Android 1.6+ Jul. 27, 2016
 • McD Kupony do McDonald's v.25.0.1 for Android 1.6+ Jul. 12, 2016
 • McD Kupony do McDonald's v.24.99.99 for Android 1.6+ Jul. 06, 2016
 • McD Kupony do McDonald's v.24.0.3 for Android 1.6+ May. 26, 2016
 • McD Kupony do McDonald's v.24.0.2 for Android 1.6+ May. 05, 2016
 • McD Kupony do McDonald's v.24.0.1 for Android 1.6+ Apr. 25, 2016
Show more

Download McD Kupony do McDonald's App for Free

McD Kupony do McDonald's

PRyC Mobile
Android Permissions
 • Open network sockets.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top