North Fish

Review:

Zainstaluj aplikację mobilną North Fish! Dzięki niej skorzystasz ze zniżek, przejrzysz menu i znajdziesz restauracje North Fish w całej Polsce.Aplikacja zawiera następujące funkcjonalności:FISHBONY – aktualny pakiet kuponów zniżkowych do North Fish, z których możesz skorzystać w każdej restauracji North Fish.MENU – prezentacja potraw dostępnych w restauracjach North Fish. Ceny mogą nieznacznie się różnić w zależności od restauracji.ZNAJDŹ RESTAURACJĘ – lokalizator

Read full review
Read our Privacy policy & Disclaimer Description
I'm the dev! Comments Get help FAQ

North Fish description

0Zainstaluj aplikacj mobiln North Fish! Dziki niej skorzystasz ze zniek, przejrzysz menu i znajdziesz restauracje North Fish w caej Polsce.Aplikacja zawiera nastpujce funkcjonalnoci:FISHBONY aktualny pakiet kuponw znikowych do North Fish, z ktrych moesz skorzysta w kadej restauracji North Fish.MENU prezentacja potraw dostpnych w restauracjach North Fish. Ceny mog nieznacznie si rni w zalenoci od restauracji.ZNAJD RESTAURACJ lokalizator restauracji North Fish w caej Polsce. Zawiera adresy poszczeglnych punktw i ich godziny otwarcia. Pozwala na wyznaczenie trasy za pomoc Google Maps.OFERTY przegld aktualnych ofert specjalnych dostpnych w restauracjach North Fish wraz ze szczegowymi opisami.FISHCLUB moliwo zarejestrowania si w Fishclubie. Czonkowie klubu otrzymuj specjalne zniki i oferty w restauracjach North Fish. Moliwo zalogowania si do Fishclubu i odebrania zniek.Strona North Fish:
http://northfish.plZapisz si do Fishclubu:

http://northfish.pl/fishclub Install a mobile application North Fish! Thanks to it you use discounts, browsed the menu and you'll find North Fish restaurants throughout the country.The application includes the following features:FISHBONY - the current package of discount coupons to North Fish, which you can use at any restaurant in North Fish.MENU - presentation of dishes available in restaurants of North Fish. Prices may differ slightly depending on the restaurant.Find a restaurant - a restaurant locator North Fish in Poland. It contains the addresses of individual points and their opening hours. It allows you to calculate a route using Google Maps.OFFERS - review of current special offers available in North Fish restaurants along with detailed descriptions.FISHCLUB - the opportunity to register in Fishclubie. Club members receive special discounts and offers in the restaurants of North Fish. The ability to log on to Fishclubu and receive discounts.Home North Fish:
http://northfish.plSubscribe to Fishclubu:
http://northfish.pl/fishclubNorth Fish APK Version History


 • North Fish v.1.3 for Android 4.0+ Apr. 06, 2016
 • North Fish v.1.2 for Android 4.0+ Jan. 18, 2016
 • North Fish v.1.1 for Android 4.0+ Aug. 05, 2015
Show more


Download North Fish App for Free

North Fish

North Fish
Android Permissions
 • open network sockets.
 • write to external storage.
 • access information about networks.
 • access approximate location.
 • access precise location.
 • prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • read only access to phone state.
 • list of accounts in the Accounts Service.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top