This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

ORLEN Stop Cafe

Download ORLEN Stop Cafe App - screenshot 1 Download ORLEN Stop Cafe App - screenshot 2 Download ORLEN Stop Cafe App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

ORLEN Stop Cafe

ORLEN Stop Cafe

ORLEN Stop Cafe

ORLEN Stop Cafe

ORLEN Stop Cafe

ORLEN Stop Cafe

Description Comments Get help I'm the dev!

ORLEN Stop Cafe description

0

Menu z ulubionymi przysmakami Stop Cafe teraz w Twoim telefonie.
Sprawd take inne funkcjonalnoci aplikacji Stop Cafe.
Skanuj symbole na opakowaniach produktw oraz materiaach promocyjnych i dowiedz si o nich wicej.Kupuj taniej produkty z kuponami promocyjnymi oraz zdobywaj rabaty w naszym quizie. Uywaj funkcji lokalizatora, aby znale najblisz stacj ORLEN z Twoimi ulubionymi przekskami Stop Cafe.- poznaj menu Stop Cafe
- skanuj symbole na opakowaniach i dowiedz si wicej o tym, co jesz
- korzystaj z kuponw i kupuj przysmaki w Stop Cafe z rabatami
- zdobywaj kupony promocyjne w quizie
- zlokalizuj najblisz stacj ze Stop Cafe z ulubionymi przekskamiPobierz darmow aplikacj Stop Cafe na swj telefon
ju teraz! Sprawdzaj nowoci w ofercie, zbieraj kupony, szukaj nas w podry
oraz korzystaj z oferty promocyjnej.Pom ulepsza nasz aplikacj. Opisz swoje uwagi, sugestie lub pomysy i wylij na adres aplikacja@stopcafe.pl The menu of favorite delicacies Stop Cafe now on your phone.
Check other application functionality Stop Cafe.
Scan symbols on the product packaging and promotional materials and learn more about them.Buy cheaper products with promotional coupons and earn discounts in our quiz. Use the locator function to find the nearest station ORLEN with your favorite snacks Stop Cafe.- Explore the menu Stop Cafe
- Scan the symbols on the packaging, and learn more about what you eat
- Use the coupons and buy dishes in Stop Cafe with discounts
- Earn promotional coupons quiz
- Locate the nearest station with Stop Cafe with your favorite snackDownload the free app "Stop Cafe" on your phone
just now! Find out about new products on offer, collect coupons, search for us on the road
and use the promotional offer.Help make our application. Describe your comments, suggestions or ideas and send it to aplikacja@stopcafe.pl


ORLEN Stop Cafe APK Version History


  • ORLEN Stop Cafe v.1.1.1.0 for Android 4.0.3+ Mar. 07, 2016
  • ORLEN Stop Cafe v.1.1.0.9 for Android 4.0.3+ Jan. 07, 2016
  • ORLEN Stop Cafe v.1.04 for Android 4.0+ Oct. 01, 2015
Show more

Download ORLEN Stop Cafe App for Free

ORLEN Stop Cafe

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Android Permissions
  • Access the camera device.
  • Open network sockets.
  • Access information about networks.
  • Write to external storage.
  • Access approximate location.
  • Access precise location.
  • Read from external storage.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top