This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Rossmann PL

Download Rossmann PL App - screenshot 1 Download Rossmann PL App - screenshot 2 Download Rossmann PL App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Rossmann PL

Rossmann PL

Rossmann PL

Rossmann PL

Rossmann PL

Rossmann PL

Description Comments Get help I'm the dev!

Rossmann PL description

0

Chcesz by informowany na bieco? To dobrze, bo dziki tej aplikacji bdziesz najszybciej wiedzia o aktualnych promocjach w drogeriach Rossmann. Aplikacja Rossmann to znacznie wicej ni gazetka promocyjna.
Umoliwi Ci ona sprawdzenie najnowszych produktw oferowanych przez nasze drogerie oraz przeczytanie ciekawych opinii na temat nowych produktw. W aplikacji znajdziesz lokalizacj i godziny otwarcia wszystkich sklepw, nawigacja zaprowadzi Ci rwnie do najbliszej lub wybranej drogerii.
Ju nie musisz nosi dodatkowej karty w portfelu, aplikacja bdzie twoj wirtualn kart programu ROSSN!. Dowiesz si jaki masz aktualny rabat oraz ile wizyt pozostao do kolejnego, wikszego rabatu. Moesz wzi udzia we wszystkich konkursach przygotowanych przez Rossmanna dla klientw bdc gdziekolwiek.
Bdziesz mg take zrobi list ulubionych produktw. Aplikacja poinformuje Ci o tym, gdy tylko pojawi si nowa oferta promocyjna. Dowiesz si pierwszy o nowociach oraz o konkursach, a take o prezentach w programie ROSSN!.Gdziekolwiek jeste, masz dostp aktualnej oferty Rossmann w swoim telefonie.
Lista dostpnych funkcji:
- gazetki promocyjne
- listy nowych produktw wprowadzanych do sieci Rossmann
- lokalizowanie sklepw na mapie
- konkursy
- wirtualna karta ROSSN!
- dodawanie produktw do ulubionych
Aplikacja wykorzystuje cze internetowe do aktualizacji danych. Usugi geolokalizacyjne mog powodowa zwikszone zuycie baterii Twojego telefonu. Wyej wymienione usugi korzystaj z poczenia internetowego, za co bd naliczane opaty wg stawki operatora. Do you want to be kept informed? That's good, because thanks to this application you'll soon know about current promotions Rossmann drugstores. Rossmann application is much more than a promotional newsletter.
It will allow you to check the latest products offered by our drugstores, and read interesting opinions on the new products. In the application you will find the location and opening hours of all shops, navigation will take you also to the nearest drugstore or selected.
You no longer need to carry an additional card in your wallet, your application will be your "virtual card" program "ROSSN." You will learn what your current rebate and how many visits left to the next, bigger discount. You can take part in all competitions prepared by Rossmann customers being anywhere.
You can also make a list of favorite products. The application will notify you whenever there is new promotional offer. You will learn first about the latest news and contests, as well as gifts in the "ROSSN."Wherever you are, you can access the current offer Rossmann on your phone.
List of available functions:
- Promotional newsletters
- A list of new products entering the network Rossmann
- Locating stores on the map
- Competitions
- Virtual card "ROSSN!"
- Adding a product to your favorites
The application uses speed Internet updates. Geolocation services may result in an increased battery life of your phone. The above mentioned service using an Internet connection, for which you'll be billed at the rate of the operator.


Rossmann PL APK Version History


 • Rossmann PL v.1.2.25 for Android 4.0.3+ Dec. 06, 2016
 • Rossmann PL v.1.2.24 for Android 4.0.3+ Oct. 16, 2016
 • Rossmann PL v.1.2.21 for Android 4.0.3+ Jun. 17, 2016
 • Rossmann PL v.1.2.19 for Android 4.0.3+ May. 13, 2016
 • Rossmann PL v.1.2.16 for Android 4.0+ Mar. 03, 2016
 • Rossmann PL v.1.2.13 for Android 4.0+ Feb. 08, 2016
 • Rossmann PL v.1.2.12 for Android 4.0+ Jan. 27, 2016
 • Rossmann PL v.1.2.11 for Android 4.0+ Dec. 25, 2015
 • Rossmann PL v.1.2.10 for Android 4.0+ Dec. 02, 2015
 • Rossmann PL v.1.2.09 for Android 4.0+ Oct. 31, 2015
Show more

Download Rossmann PL App for Free

Rossmann PL

Rossmann
Android Permissions
 • Access the camera device.
 • Access information about Wi-Fi networks.
 • Open network sockets.
 • Write to external storage.
 • Access approximate location.
 • Access precise location.
 • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • List of accounts in the Accounts Service.
 • Access information about networks.
 • Read only access to phone state.
 • Receive SMS messages.
 • Read from external storage.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top