This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Evenio

Download Evenio App - screenshot 1 Download Evenio App - screenshot 2 Download Evenio App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Evenio

Evenio

Evenio

Description Comments Get help I'm the dev!

Evenio description

0

Evenio aplikacja mobilna, ktra pozwala Ci by na bieco z wydarzeniami w Twojej miejscowoci*.Interesuj Ci wydarzenia kulturalne, sportowe, naukowe? Evenio dostarczy Ci o nich informacje i przypomni o wydarzeniu w odpowiednim czasie.Evenio pomoe rwnie w codziennych przyziemnych obowizkach!Odbir odpadw? Elektromieci? Sprawd kiedy i w jakiej lokalizacji moesz je odda.
Evenio przypomni Ci o wydarzeniach o ktrych nie zawsze pamitasz w natoku codziennych zaj.Dziki Evenio odpowiednio wczeniej zostaniesz poinformowany o np. odbiorze odpadw wielkogabarytowych.Wystaw pojemniki przed kolejnym odbiorem odpadw, nie daj si zaskoczy! Pobierz Evenio!Kalendarz aplikacji Evenio w kadej chwili pokae Ci wszystkie wydarzenia w poszczeglnych kategoriach i w lokalizacjach, ktre Ci interesuj. Jeszcze nigdy zarzdzanie wydarzeniami nie byo tak intuicyjne i proste, jak dziki aplikacji Evenio!W jednej aplikacji mobilnej moesz ledzi wydarzenia kulturalne, sportowe, owiatowe i wiele, wiele wicej*.Od Ciebie zaley, ktre wydarzenia z listy dostpnych dla wybranych przez Ciebie lokalizacji zasubskrybujesz i ktre bdziesz ledzi na bieco.Od tej pory o kadym interesujcym Ci wydarzeniu wiesz z odpowiednim wyprzedzeniem i na czas. Jeste cigle online!*Dane wywietlane s dla tych miejscowoci, ktre obsugiwane s systemem Evenio. Ilo i rodzaj danych wywietlanych w aplikacji zaley od przedmiotu umowy podpisanej w ramach obsugi. Evenio - mobile application that allows you to keep up with events in your town *.Are you interested in cultural events, sports, science? Evenio provide you with information about them and remind about the incident in a timely manner.Evenio will also help with everyday mundane chores!Waste collection? Electro? Check when and in what location you can give.
Evenio remind you of events which do not always remember the rush of daily activities.With Evenio in advance you will be informed of such. Reception bulky waste.An containers before the next reception of waste, do not let yourself be surprised! Download Evenio!Calendar application Evenio at any time will show you all the events in each category and the locations that interest you. Yet never manage events was not as intuitive and simple as through the application Evenio!In a mobile application you can keep track of events cultural, sports, educational and many more. *It depends on you which events from the list for the selected location you subscribe and which will be followed on a regular basis.From now on every interesting event you know in advance and on time. You are still online!* Data are shown for those villages that are supported system Evenio. The amount and type of data displayed in the application depends on the subject of the agreement signed in the service.


Evenio APK Version History


 • Evenio v.2.0 for Android 4.0.3+ Nov. 19, 2016
 • Evenio v.1.9 for Android 4.0.3+ Oct. 14, 2016
Show more

Download Evenio App for Free

Evenio

Profeko Sp. z o.o.
Android Permissions
 • Write to external storage.
 • Open network sockets.
 • Access information about networks.
 • Access approximate location.
 • Access precise location.
 • Set an alarm for the user.
 • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • Access the camera device.
 • Read from external storage.
 • List of accounts in the Accounts Service.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top