This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Fellow

Download Fellow App - screenshot 1 Download Fellow App - screenshot 2 Download Fellow App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Fellow

Fellow

Fellow

Fellow

Fellow

Fellow

Description Comments Get help I'm the dev!

Fellow description

0

Fellow to innowacyjna aplikacja stworzona dla uytkownikw serwisu fellow.pl, najwikszego w Polsce serwisu randkowego dla gejw. Dziki Fellow poznasz chopakw i mczyzn w Twojej okolicy...Aplikacja jest w peni synchronizowana z serwisem i jest jego integraln czci. Pen funkcjonalno serwisu oraz dostp do wszystkich opcji oferuje strona internetowa.Gwn funkcjonalnoci aplikacji jest Radar bazujcy na odczycie wsprzdnych geograficznych z urzdzenia. Zezwolenie na odczyt danych geolokalizacyjnych pozwala na korzystanie z funkcji Radar oraz powoduje automatyczn aktualizacj biecej lokalizacji w danych profilu. Uytkownik posiada moliwo wyczenia opcji przesyania danych geolokalizacyjnych w ustawieniach aplikacji. Domylnie opcja ta jest wczona. Fellow is an innovative application designed for users fellow.pl, Poland's largest dating service for gay men. With Fellow know boys and men in your area ...The application is fully synchronized with the service and is its integral part. The full functionality of the service and access to all options offers website.The main functionality of the application is based on radar reading geographical coordinates from the device. Permission to read data geolocation allows you to use the functions of Radar, and automatically updates your current location in your profile data. The user has the ability to disable geolocation data in the application settings. By default, this option is enabled.


Fellow APK Version History


 • Fellow v.1.2.29 for Android 4.0.3+ Dec. 02, 2016
 • Fellow v.1.2.27 for Android 4.0.3+ Nov. 24, 2016
 • Fellow v.1.2.23 for Android 4.0.3+ Nov. 14, 2016
 • Fellow v.1.0.21 for Android 4.0.3+ May. 17, 2016
 • Fellow v.1.0.17 for Android 4.0.3+ Apr. 14, 2016
 • Fellow v.1.0.15 for Android 4.0.3+ Apr. 04, 2016
 • Fellow v.1.0.14 for Android 4.0.3+ Mar. 27, 2016
Show more

Download Fellow App for Free

Fellow

synthCell
Android Permissions
 • Open network sockets.
 • Access information about networks.
 • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • Access to the vibrator.
 • Access information about Wi-Fi networks.
 • Connect to paired bluetooth devices.
 • Access precise location.
 • Access approximate location.
 • Write to external storage.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top