This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

PickAppMe

Download PickAppMe App - screenshot 1 Download PickAppMe App - screenshot 2 Download PickAppMe App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

PickAppMe

PickAppMe

PickAppMe

PickAppMe

PickAppMe

PickAppMe

Description Comments Get help I'm the dev!

PickAppMe description

0

PROSTA I DARMOWA aplikacja dziki ktrej moesz zaoferowa, lub znale podwzk w Twojej okolicy. PickAppMe czy kierowcw z pasaerami. U nas kady Uytkownik jest kierowc i pasaerem - wszystko zaley od sytuacji i Twoich potrzeb. SZUKAM TRANSPORTU: Nie masz auta? Takswka jest za droga? Dobrze trafie, bo od znalezienia podwzki dzieli Ci ju tylko jedno tapnicie w ekran swojego telefonu. Wybierz kierowc, omw szczegy przez wbudowany komunikator i ruszaj w drog! Szybko, tanio i bezpiecznie dziki moliwoci sprawdzenia profilu kierowcy, jego ocen i opinii wystawionych przez innych uytkownikw.MAM WOLNE AUTO: Nudzisz si? Masz akurat woln chwil i auto? Ta opcja jest dla Ciebie! Wystarczy, e ustalisz w jakiej odlegoci moesz prowadzi podwzki, oraz w jakich godzinach bdziesz dostpny i ju moesz czeka na chtnych! Dogadaj si ze swoim przyszym pasaerem przez komunikator i rozpocznij podwzk!PICKAPPME to zaufane podwzki - w kadej chwili moesz sprawdzi profil innego Uytkownika zanim podejmiesz decyzj. Nasza aplikacja nie jest nastawiona na zarabianie - to spoecznociowe podwzki dziki ktrym w dowolnym miejscu moesz znale kogo kto Ci podwiezie, a Ty zwrcisz mu koszty paliwa.Podruj po swojej okolicy w najtaszy i najprostszy sposb z PickAppMe! SIMPLE AND FREE application through which you can offer, or find a ride in your area. PickAppMe connects drivers with passengers. We each user is the driver and passenger - everything depends on the situation and your needs.LOOKING FOR TRANSPORT: Do you have a car? The taxi is too expensive? Right place, because from finding a ride up is just one tumble on the screen of your phone. Select the driver, discuss the details of the built-in instant messaging, and hit the road! Quickly, cheaply and safely with the ability to check the driver's profile, his evaluations and opinions issued by other users.MAM FREE AUTO: Are you bored? You have just free time and a car? This option is for you! Just set in how far you can drive a ride, and at what time you will be available and you are willing to wait for! Speaks with his future passenger communicator and start the ride!PICKAPPME it trusted a ride - you can always check the profile of another user before making a decision. Our application is not set to earn - it's a ride through the community wherever you find someone who you ride and you return the his fuel costs.Travel around your area in the cheapest and easiest way of PickAppMe!


Download PickAppMe App for Free

PickAppMe

ZS Network
Android Permissions
  • Access precise location.
  • Open network sockets.
  • Access to the vibrator.
  • Write to external storage.
  • Read from external storage.
  • Access the camera device.
  • Access information about networks.
  • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top