This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Przegląd Sportowy News

Download Przegląd Sportowy News App - screenshot 1 Download Przegląd Sportowy News App - screenshot 2 Download Przegląd Sportowy News App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Przegląd Sportowy News

Przegląd Sportowy News

Przegląd Sportowy News

Przegląd Sportowy News

Przegląd Sportowy News

Przegląd Sportowy News

Description Comments Get help I'm the dev!

Przegląd Sportowy News description

0

Aplikacja "Przegld Sportowy News" przedstawia w sposb prosty i atrakcyjny najwaniejsze wydarzenia ze wiata sportu w tym:- relacje z najwaniejszych imprez sportowych,- unikalne wywiady ze znanymi sportowcami, trenerami, dziaaczami,- artykuy, komentarze i wpisy blogowe dziennikarzy Przegldu Sportowego,- galerie sportowych zdj,- pikarskie wyniki live.Na pierwszej stronie mona atwo uzyska przegld najwaniejszych wydarze i wynikw ze sportowych aren wiata. Kady artyku i galeri zdj mona za pomoc jednego kliknicia zapisa do przeczytania na pniej.Dodatkowo, aplikacja oferuje rwnie unikalny tryb czytania offline, dziki ktremu kady uytkownik bdzie mg uywa aplikacji w obszarze o sabym zasigu ( np. metrze ) .Przegld Sportowy News prezentuje rwnie wyniki na ywo z najwaniejszych sportowych aren - uytkownicy aplikacji maj moliwo wczenia powiadomie z poszczeglnych spotka (pocztek, koniec meczu, bramki itp.).Przegld Sportowy to jedyny oglnopolski dziennik powicony wycznie tematyce sportowej. Tytu zosta zaoony w Krakowie w 1921 roku, jest wic najstarsz gazet codzienn wydawan w Polsce oraz jedn z najstarszych gazet o tematyce sportowej na wiecie. Od listopada 2007 roku Przegld Sportowy obecny jest w portfolio Ringier Axel Springer Polska.Liczymy si z opini kadego uytkownika, dlatego w przypadku uwag, pyta czy wtpliwoci prosimy o kontakt mailowy:aplikacjaps@przegladsportowy.pl The "Overview Sports News" presents in a simple and attractive most important events from the world of sports including:- Relationships with major sporting events,- A unique interviews with famous athletes, trainers, activists,- Articles, comments and blogs entries journalists Sport Review,- Galleries pictures of sports,- Football live scores.On the first page you can easily get an overview of major events and outcomes of sporting arenas in the world. Each article and the photo gallery you can use the one-click save to read later.In addition, the app also offers a unique mode offline reading, so that any user can use the application in an area with poor reception (eg subway).Sporting News presents an overview of the results live from the major sports arenas - the application users have the ability to integrate notifications with individual meetings (start, end of the match, goals, etc.).Sports Review is the only nationwide newspaper devoted exclusively to sports themed. Title was founded in Krakow in 1921, so it is the oldest daily newspaper issued in Poland and one of the oldest newspapers of a sport in the world. Since November 2007 Sports Review is present in the portfolio of Ringier Axel Springer Poland.We respect the opinion of each user, so in the case of comments, questions or concerns, please contact us at:aplikacjaps@przegladsportowy.pl


Rating Distribution


3.7
(868)
5
4
3
2
1

Przegląd Sportowy News APK Version History


 • Przegląd Sportowy News v.1.0.3 for Android 2.2+ Aug. 05, 2015
Show more

Download Przegląd Sportowy News App for Free

Przegląd Sportowy News

Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.
Android Permissions
 • Open network sockets.
 • Write to external storage.
 • Access the camera device.
 • Access information about Wi-Fi networks.
 • Access information about networks.
 • Open, close, or disable the status bar and its icons.
 • Access to the vibrator.
 • Open network sockets.
 • List of accounts in the Accounts Service.
 • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top