This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Paliwodroid - ceny paliw

Download Paliwodroid - ceny paliw App - screenshot 1
Sponsored links
Loading...

Paliwodroid - ceny paliw

Paliwodroid - ceny paliw

Paliwodroid - ceny paliw

Paliwodroid - ceny paliw

Paliwodroid - ceny paliw

Description Comments Get help I'm the dev!

Paliwodroid - ceny paliw description

0

Aplikacja suy do wymiany informacji o cenach paliw na stacjach benzynowych pomidzy uytkownikami, dziki czemu moesz tankowa tanie paliwo.Pamitaj aktualizujc cen paliwa udostpniasz j innym uytkownikom, dziki czemu w aplikacji bd biece i pene informacje.Funkcje aplikacji:
* aktualizacja ceny na stacji benzynowej
* mapa z zaznaczonymi stacjami benzynowymi
* kolor stacji oznacza cen wybranego przez Ciebie paliwa (zielony - najtasze, poprzez ty, pomaraczowy do czerwonego - najdrosze, kolor niebieski oznacza brak aktualnej ceny, kolor bkitny - brak wybranego paliwa na stacji)
* poprawa lokalizacji i nazwy stacji benzynowej
* dodawanie uwag do stacji benzynowej dla administratora danych (informacje o dostpnych rodzajach paliwa, zamknicie stacji, itp.)
* dodawanie nowej stacji (na mapie naley przytrzyma duej miejsce, w ktrym chcemy doda now stacj)
* konfiguracja na podstawie jakiego paliwa ma by wywietlana "temperatura" cen, oraz stacje z jakim paliwem maj by wywietlaneCeny paliw w:
* Czechy
* Niemcy
* Polska This application is used to exchange information on fuel prices at petrol stations between users, so you can refuel with cheap fuel.Remember updating the fuel price share it with other users, so in the application are current and complete information.App Features:
* Update prices at the gas station
* A map of the petrol stations
* Color station means the price of your choice of fuel (green - the cheapest, through yellow, orange to red - the most expensive, blue means no current price, color blue - the lack selected fuel station)
* Improving the location and name of the gas station
* Add comments to the gas station for the data (information about the available types of fuel, closing the station, etc.).
* Adding a new station (on the map, hold down the place where you want to add a new station)
* Configuration based on what fuel is to be displayed "temperature" of prices, and stations with which the fuel to be displayedFuel prices in:
* Czech Republic
* Germany
* Poland


Paliwodroid - ceny paliw APK Version History


 • Paliwodroid - ceny paliw v.15.1141 for Android 4.0+ Oct. 30, 2016
 • Paliwodroid - ceny paliw v.14.1029 for Android 4.0+ Feb. 17, 2016
 • Paliwodroid - ceny paliw v.12.997 for Android 4.0+ Jan. 19, 2016
 • Paliwodroid - ceny paliw v.11alpha for Android 4.0+ Jan. 06, 2016
 • Paliwodroid - ceny paliw v.10.855 for Android 2.3.2+ Aug. 11, 2015
Show more

Download Paliwodroid - ceny paliw App for Free

Paliwodroid - ceny paliw

IGO Pol
Android Permissions
 • Open network sockets.
 • Access information about networks.
 • Write to external storage.
 • Access approximate location.
 • Access precise location.
 • Read from external storage.
 • List of accounts in the Accounts Service.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top