Super Tools

Review:

Tools Box to przydatna aplikacja, którą musisz mieć w swoim telefonie. Od teraz nie musisz się już martwić tym, że nie możesz znaleźć latarki w ciemności, tym że nie wiesz jak dotrzeć do jakiegoś miejsca, ani tym że Twój telefon wolno działa…★★★★★Główne Funkcje★★★★★ (1) Kompas: Pozwala ustalić właściwy kierunek, przydatny jest szczególnie wtedy, gdy gdzieś zabłądzisz. (2)Czasomierz Stoper: Pozwala dokładnie i wygodnie odmierzać czas. Ten kla

Read full review
Read our Privacy policy & Disclaimer Description
I'm the dev! Comments Get help FAQ

Super Tools description

0Tools Box to przydatna aplikacja, ktr musisz mie w swoim telefonie. Od teraz nie musisz si ju martwi tym, e nie moesz znale latarki w ciemnoci, tym e nie wiesz jak dotrze do jakiego miejsca, ani tym e Twj telefon wolno dziaaGwne Funkcje
(1) Kompas:

Pozwala ustali waciwy kierunek, przydatny jest szczeglnie wtedy, gdy gdzie zabdzisz.
(2)Czasomierz
Stoper: Pozwala dokadnie i wygodnie odmierza czas. Ten klasyczny stoper jest niezbdny przy wykonywaniu wicze sportowych.
(3)Latarka: Przydatne owietlenie w ciemnociach. Wczaj/wyczaj owietlenie i korzystaj z niego jak ze zwykej latarki.
(4)Skaner kodw QR: Prosty i praktyczny sposb uzyskiwania informacji.
(5)Booster pamici: Zarzdzaj procesami dziaajcymi na Twoim telefonie, zwalniaj pami i miejsce jednym klikniciem! Wszystkie narzdzia s cigle aktualizowane, aplikacja Super Tools to Twoja osobista kieszonkowa skrzynka z narzdziami, niektre funkcje apki s patne. Korzystaj z praktycznych narzdzi ju po jednym klikniciu! Tools Box is a useful application, you need to have on your phone. From now on you you do not have to worry that you can not find a flashlight in the dark, that you do not know how to get to some place, nor that your phone is working slowly ... Key Features
(1) Compass:
Allows you to determine the right direction, it is particularly useful if you get lost somewhere.
(2) Timer
Stopwatch: Allows you to accurately and conveniently to measure time. This classic stopwatch is necessary when performing sports exercises.
(3) Flashlight: Useful light in the darkness. Turn on / off lights and use it as an ordinary flashlight.
(4) The QR Code Scanner: A simple and practical way of getting information.
(5) Memory Booster: Manage processes running on your phone, release the memory and place a single click!All the tools are constantly being updated, the application Super Tools is your personal pocket tool box, some functions trap are paid. Use practical tools just a click away!
Download Super Tools App for Free

Super Tools

ray_123
Android Permissions
 • access the camera device.
 • flashlight.
 • disable the keyguard if it is not secure.
 • access to the vibrator.
 • write to external storage.
 • open network sockets.
 • access information about networks.
 • access approximate location.
 • access precise location.
 • access information about Wi-Fi networks.
 • change Wi-Fi connectivity state.
 • read only access to phone state.
 • mount & unmount file systems for removable storage.
 • read the low-level system log files.
 • read or write the system settings.
 • prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • send SMS messages.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top