Multimedia GO

Review:

Aplikacja Multimedia GO pozwala na oglądanie telewizji oraz filmów VoD na smartfonie, tablecie oraz komputerze. Kanały telewizyjne dostępne w serwisie Multimedia GO dla Klientów Multimedia zostały podzielone na pakiety odpowiadające posiadanemu pakietowi programów telewizji cyfrowej.Multimedia GO to szereg nowoczesnych rozwiązań, m.in.: • możliwość oglądania ulubionego programu telewizyjnego nadawanego nawet 7 dni temu (Catch Up TV),| • zaplanowanie nagrywania dowolnego progr

Read full review
Read our Privacy policy & Disclaimer Description

Multimedia GO description

0Aplikacja Multimedia GO pozwala na ogldanie telewizji oraz filmw VoD na smartfonie, tablecie oraz komputerze. Kanay telewizyjne dostpne w serwisie Multimedia GO dla Klientw Multimedia zostay podzielone na pakiety odpowiadajce posiadanemu pakietowi programw telewizji cyfrowej.Multimedia GO to szereg nowoczesnych rozwiza, m.in.:
moliwo ogldania ulubionego programu telewizyjnego nadawanego nawet 7 dni temu (Catch Up TV),|

zaplanowanie nagrywania dowolnego programu oraz ogldanie go w dowolnie wybranym czasie (Nagrywarka),
moliwo zatrzymania lub przewijania filmu, meczu lub innego dowolnego programu, tak aby nie omin najciekawszych momentw (pakiet zarzdzania audycj - PST).Dostp Multiscreen do programw telewizyjnych na www.multimediago.pl (Serwis) wymaga dostpu do publicznej sieci Internet, co nie wchodzi w zakres usugi. Dostp nie obejmuje programw, za ktre przewidziano osobn opat w Serwisie lub udostpnianych w ramach osobnych funkcjonalnoci w Cenniku telewizji cyfrowej Multimedia. Dla czci programw, Dostp Multiscreen jest ograniczony do Lokalu, w ktrym jest wiadczona usuga telewizji cyfrowej.Szczegowe warunki korzystania z Serwisu w Regulaminie Serwisu Multimedia Go na www.multimediago.pl GO Media application allows you to watch TV and VOD movies on your smartphone, tablet and computer. TV channels available on the site for GO Multimedia Multimedia Clients are divided into packets corresponding to your package of digital TV programs.Multimedia GO is a series of innovative solutions, m.in .:
the ability to watch your favorite TV program up to 7 days ago (Catch Up TV) |
schedule the recording of any program and watch it at any time (Recorder)
the ability to stop or skip the film, game or any other program, so that you do not miss the highlights (package management radio program - PST).Multiscreen access to television programs on www.multimediago.pl (Service) requires access to the public Internet, which is not within the scope of the service. Access does not include programs for which it provided a separate charge on the Site or made available through a separate function in the Price List Multimedia digital TV. For the part programs Multiscreen access is limited to the premises where the service is supplied digital television.Detailed conditions for the use of the Service Regulations Service Multimedia Go to www.multimediago.pl


Download Multimedia GO App for Free

Multimedia GO

Multimedia Polska S.A.
Android Permissions
  • open network sockets.
  • access information about networks.
  • access information about Wi-Fi networks.
  • write to external storage.
  • read only access to phone state.
  • prevent processor from sleeping or screen from dimming.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top