This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Monitoring Powietrza w Żywcu

Download Monitoring Powietrza w Żywcu App - screenshot 1 Download Monitoring Powietrza w Żywcu App - screenshot 2 Download Monitoring Powietrza w Żywcu App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Monitoring Powietrza w Żywcu

Monitoring Powietrza w Żywcu

Monitoring Powietrza w Żywcu

Description Comments Get help I'm the dev!

Monitoring Powietrza w Żywcu description

0

Aplikacja pozwala na bieco monitorowa stan powietrza w ywcu. Zanim wyjdziesz na spacer z dzieckiem lub chorym na astm rodzicem, sprawd, czy to co dzisiaj znajdziesz za oknem i wdychasz w puca, nie zaszkodzi Tobie i Twoim bliskim. Pomiar pochodzi ze stacji monitoringu powietrza Wojewdzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska znajdujcej si w ywcu na ul. Kopernika. Pomiar jest automatyczny, wykonywany co godzin. Podstawowe funkcje aplikacji:
- wywietlanie aktualnego stanu powietrza dla takich substancji jak: py zawieszony (PM10), tlenek azotu (NO), dwutlenek azotu (NO2), tlenki azotu (NOX) oraz dwutlenek siarki,
- wykresy pomiaru w ostatnich 24 godzinach dla wybranej substancji,
- szczegowe opisy dla kadej substancji zawierajce informacje oglne, oddziaywanie jej na zdrowie oraz metody ograniczania emisji.Aplikacja powstaa w ramach projektu ywieckiej Fundacji Rozwoju "Smartfonem w czad" wspfinansowanego ze rodkw Programu Lokalne Partnerstwa PAFW Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowany przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce. The application allows you to monitor the air quality in Zywiec. Before you go out for a walk with a child or a sick parent asthma, make sure that what today we find the window and breathe in the lungs, can not hurt you and your family.The measurement comes from air monitoring stations Provincial Environmental Protection Inspectorate located in Zywiec on the street. Copernicus. The measurement is automatically performed every hour.The basic functions of the application:
- Display the current status of air for substances such as: particulate matter (PM10), nitrogen oxide (NO), nitrogen dioxide (NO2), nitrogen oxides (NOX) and sulfur dioxide,
- Diagrams taken in the last 24 hours of the selected substances
- Detailed descriptions for each substance containing general information, its impact on health, and methods to reduce emissions.The application was created within the project ywiecka Development Foundation "smartphone chad" co-financed by the Local Partnership Program PAFF Polish-American Freedom Foundation implemented by the Academy for the Development of Philanthropy in Poland.


Rating Distribution


4.6
(21)
5
4
3
2
1

Download Monitoring Powietrza w Żywcu App for Free

Monitoring Powietrza w Żywcu

Kajetan Mastela
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Access information about networks.
  • Access information about Wi-Fi networks.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top