SuperBakusie 2

Review:

Graj i sprawdź, czy masz wiedzę Super Bakusia! Gra dla jednego lub kilku graczy bawiących się jednocześnie.Rzucaj kostką, poruszaj się po pięknej krainie Bakusia i zbieraj pyszne owoce. Duża plansza z polami uprawnymi, sadami, lasami, urokliwymi zakątkami i nieco tajemniczymi rozlewiskami - zobacz, co jeszcze znajdziesz na swojej drodze. Nie zgub się w labiryncie ścieżek i znajdź metę. Wykorzystuj karty SuperMocy, by ominąć przeszkody. Odpowiadaj na interesujące pytania - czeka

Read full review
Read our Privacy policy & Disclaimer Description
I'm the dev! Comments Get help FAQ

SuperBakusie 2 description

12Graj i sprawd, czy masz wiedz Super Bakusia! Gra dla jednego lub kilku graczy bawicych si jednoczenie.Rzucaj kostk, poruszaj si po piknej krainie Bakusia i zbieraj pyszne owoce. Dua plansza z polami uprawnymi, sadami, lasami, urokliwymi zaktkami i nieco tajemniczymi rozlewiskami - zobacz, co jeszcze znajdziesz na swojej drodze. Nie zgub si w labiryncie cieek i znajd met. Wykorzystuj karty SuperMocy, by omin przeszkody. Odpowiadaj na interesujce pytania - czeka na Ciebie wiele zagadek! Graj w minigry i sprbuj zdoby w nich dodatkowe owoce.* Gra jest oparta o lubiane i zrozumiae dla wszystkich zasady z tradycyjnych gier planszowych.
* Pikna grafika 3D i przyjemna, relaksujca muzyka.

* Mnstwo interesujcych pyta poszerzajcych wiedz.
* Tryb gry dla kilku graczy - baw si ze znajomymi lub z rodzin!
* Spokojna rozgrywka, bez popiechu i negatywnych emocji, zachwyci najmodsze dzieci.
* Starsi gracze mog sprawdzi si w grach logiczno-zrcznociowych, uruchamianych po wejciu na pola specjalne z rysunkami owocw.Ju teraz zwied krain Bakusia i sprawd swoj wiedz! Play and check whether you have the knowledge of Super Bakusia! Game for one or more players playing simultaneously.Roll the dice, move around the beautiful land Bakusia and collect the delicious fruit. A large board with fields, orchards, forests and quaint corners and slightly mysterious backwaters - see what else you can find on your way. Do not get lost in the maze of paths and find the run. Use the superpowers card to avoid obstacles. Answer the interesting questions - waiting for you a lot of puzzles! Play mini-games and try to score more fruit in them.* The game is based on the popular and understandable to all the rules of traditional board games.
* Beautiful 3D graphics and pleasant, relaxing music.
* Lots of interesting questions awareness raising.
* Game mode for several players - play with friends or family!
* Quiet gameplay, without haste and negative emotions, will delight the youngest children.
* Older players can check out the puzzle-arcade games that run after stepping on special fields with drawings of fruit.Already, tour the land of Bakusia and test your knowledge!SuperBakusie 2 APK Version History


  • SuperBakusie 2 v.2.30 for Android 4.1+ Oct. 24, 2015
Show more


Download SuperBakusie 2 App for Free

SuperBakusie 2

Bakoma
Android Permissions
  • open network sockets.
  • access information about networks.
  • access information about Wi-Fi networks.
  • write to external storage.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top