This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Miniklubb Lite

Download Miniklubb Lite Game - screenshot 1
Sponsored links
Loading...

Miniklubb Lite

Miniklubb Lite

Miniklubb Lite

Miniklubb Lite

Miniklubb Lite

Miniklubb Lite

Description Comments Get help I'm the dev!

Miniklubb Lite description

0

Miniklubb er et lringsspill med norsk tale og av hy kvalitet som forbinder seris innlring med lek. Spillet er full av fantasifulle oppgaver - utviklet i samarbeid med foreldre, pedagoger og Nationalt Videnscenter for Lsning (DK). Miniklubb fungerer som et godt supplement til undervisningen i skolen eller som hjelp til en bra skolestart. Miniklubb finnes som online spill p Miniklubb.no og nu ogs som app til Android. Miniklubb-appen inneholder et utvalg av de mange skoleoppgavene, som finnes i online-spillet. Oppgavene i appen er tilpasset skjermen p Android og derfor greie at navigere i. I Miniklubb finnes det alltid masse med oppgaver p forskjellige niver s ditt barn til enhver tid utfordres og samtidig kan kjenne sig flink. OPPGAVER I APPEN Lr regne (gratis)
Flg med p fisketur med pelikanen Peter og se hvor mange fisk dere fr med hjem til kveldsmaten!
Inneholder mer enn 100 regnestykker med bde pluss og minus Lr rime (kjpes seperat)
Svm inn i Rime-piratenes sunkne bt der finner du den gamle boken full av rim
Inneholler 65 rim-ord, som kan sammensettes til over 100 rim Lr klokken (kjpes seperat)
Besk de kule Tids-krabbene og lr deg klokken
Inneholder oppgaver med hele timer, halve timer, kvarter og minutter Lr engelsk (kjpes seperat)
Kaptain Hvalross har landet med sitt luftskip og han har kufferten full av engelske ord
Inneholder 70 engelske ord og illustrasjoner Lr fargene (kjpes seperat)
Fargelegg og sett klistremerker p ste og morsomme bilder sammen med det enyde tentakkelmonsteret
Inneholder 9 flotte motiver GJELDENDE FOR MINIKLUBB
Norsk tale alle figurer i spillet snakker norsk
Utviklet i samarbeid med foreldre, pedagoger og Nationelt Videnscenter for lsning (DK)
Barnevennlig brukergrensesnitt som gjr appen veldig enkel bruke
Alle oppgavene inneholder tre vanskelighetsgrader, og barnet belnnes med medaljer
Stemningsfull og flott! Vi har lagt vekt p utvikle et spill der detaljene - uttrykk, lyd og musikk lyfter opplevelsen SIKKERHET FOR DITT BARN
Barnesikring i vre spill kan barnet ditt ikke foreta kjp p egen hnd
Ingen reklamer her finnes ingen 3. parts reklamer
Krever ikke oppkkopling til internettet - derfor kan ditt barn spille i for eksempel bilen eller p hytta HJELP OG KUNDETJENESTE
Vi tar gjerne imot dine kommentarer, ris og ros p admin@miniklubb.no God fornyelse!
Miniklubb Mini club is a learning game with Norwegian voice and high-quality connecting serious learning through play. The game is full of imaginative exercises - developed in partnership with parents, educators and a National Videnscenter for reading (DK). Mini club serves as a good complement to teaching in school or to help a good school.Mini club is available as an online game at Miniklubb.no and now also as App for Android. Mini club app contains a selection of the many school tasks, which are found in the online game. The tasks in the app is custom screen on Android and therefore thing that navigate. In Mini club there are always lots of tasks at different levels so your child at any time challenged and simultaneously can recognize themselves clever.TASKS IN THE APP Learn to count (free)
Follow along on a fishing trip with Peter the pelican and see how many fish you get home for supper!
Contains more than 100 math problems with both plus and minus Learn to rhyme (purchased separately)
Swim into Rime-pirates' sunken boat - there you'll find the old book full of rhymes
Inneholler 65 rim words, which can be combined to more than 100 rim Learn at (purchased separately)
Visit the cool Time crabs and learn clock
Contains tasks with full hours, half hours, quarters and minutes Learn English (purchased separately)
Kaptain Walrus landed with his airship and he has kufferten full of English words
Contains 70 English words and illustrations Learn colors (purchased separately)
Colorize and set stickers on cute and funny images with the one-eyed tentakkelmonsteret
Contains 9 great designsAPPLICABLE FOR MINI CLUB
Norwegian speech - all characters in the game speaks Norwegian
Developed in collaboration with parents, educators and Nationelt Videnscenter for reading (DK)
Friendly user interface makes the app very easy to use
All tasks includes three difficulty levels, and the child is rewarded with medals
Evocative and great! We have focused on developing a game in which the details - expression, sound and music LYFT experienceSAFETY FOR YOUR CHILD
Child safety - in our games, your child may not make purchases on their own
No commercials - here are no 3rd party ads
Requires no oppkkopling to the Internet - so your child can play in such car or at workHELP AND CUSTOMER SERVICE
We welcome your comments, criticism and praise in admin@miniklubb.noGood luck!
Mini club


Miniklubb Lite APK Version History


  • Miniklubb Lite v.2.4.2 for Android 2.3.4+ Jul. 16, 2015
Show more

Download Miniklubb Lite App for Free

Miniklubb Lite

Divine
Android Permissions
  • Write to external storage.
  • Open network sockets.
  • List of accounts in the Accounts Service.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top