This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Legendarni Tytani

Download Legendarni Tytani Game - screenshot 1
Sponsored links
Loading...

Legendarni Tytani

Legendarni Tytani

Legendarni Tytani

Legendarni Tytani

Legendarni Tytani

Legendarni Tytani

Description Comments Get help I'm the dev!

Legendarni Tytani description

0

Najlepsza gra na wszystkie telefony komrkowe. Bitwy, przygody, braterstwo i mio to wszystko jest czci naszego wiata.Bierz udzia w epickich bitwach, zarzynaj ze monstra i rozwijaj swoj posta a do najwyszego poziomu!
Legendy staj si prawd. Gra Legendarni Tytani powraca. Siy mroku oraz czarnoksinicy pustosz wiat. Tylko od Ciebie zaley, czy bdziesz w stanie chwyci za bro, odnale swoj lig, podbi krain, wygra krwaw bitw i zosta najlepszym z najlepszych. A moe jeste biedn, zagubion w wiecie duszyczk? Zdobd przychylno bogw. Docz do gildii rycerskiej. Skrzyuj swj miecz z ostrzem przeciwnika.
Sta si jednym z ywiow w tym wiecie fantasy. Bg jeden raczy wiedzie, kto bdzie potrafi zbudowa imperium i ocali wiat. Ostateczna bitwa zblia si wielkimi krokami. Ujawnij si w kocu. Szczcie sprzyja odwanym!Wyposa swoj posta, a nastpnie walcz z przeciwnikami, demonami i innymi pomiotami diaba!
Ulepszaj swj ekwipunek, wykuwaj w kuni or, wypeniaj zadania i awansuj tak wysoko, jak to tylko moliwe!
Poprowad swoj posta do chway!
Aplikacja dla graczy pozwala na:
- gr na telefonach komrkowych oraz komputerach
- wygrywanie bitew i gromienie swoich przeciwnikw
- wybranie swojego bohatera i nadanie mu imienia
- nauk czarw bitewnych oraz atakowanie przeciwnikw za pomoc caej Twojej mocy magicznej
- doczanie do klanw i odszukiwanie nieustraszonych i oddanych towarzyszy broni
- artefakty pozwol Ci wygra z nawet najgroniejszymi barbarzycami oraz plugastwem
- zapraszaj swoich znajomych do gry przez e-mail, sms oraz sieci spoecznociowe, np. Facebook, Twitter czy MailGra Starcie Legendarnych Tytanw (RPG) oparta jest na elementach oraz rozgrywce zaczerpnitej z tradycyjnych, planszowych gier fabularnych.
Charakterystyczny dla naszej gry RPG jest cakiem spory wachlarz umiejtnoci gwnego bohatera, ktre okrelaj jego si, zdolno oraz umiejtnoci walki. Moesz ulepszy swoje statystyki, jeli bdziesz zabija przeciwnikw oraz wypenia zadania. Best game on cell phones. Battles, adventure, fraternity and love - it's all part of our world.Take part in epic battles, slaughters evil monsters and developing your character up to the highest level!
The legends are true. The game "Legendary Titans" returns. Forces of darkness and sorcerers ravaged world. Only up to you whether you will be able to take up arms, to find your league, conquer the land, win a bloody battle and become the best of the best. Or maybe you're a poor, lost in a world of little soul? Get the favor of the gods. Join a guild chivalry. Cross your sword with a blade opponent.
Become one of the elements in this fantasy world. God knows who will be able to build an empire and save the world. The final battle is approaching. Unfold in the end. Fortune favors the brave!Equip your character and fight enemies, demons and other stakeholders, damn it!
Upgrade your equipment, forges in the forge weapons, fill jobs and promotes as high as possible!
Lead your character to glory!
Application for players allows you to:
- Game on mobile phones and computers
- Winning battles and defeat your opponents
- Select your character and give it a name
- Learn magic battle and attack enemies with all your magical power
- Joining a clan and retrieval of intrepid and dedicated comrades
- Artifacts will allow you to win against even the most barbaric and filth
- Invite your friends to play by e-mail, text messages and social networking sites such as Facebook, Twitter and MailThe game "Clash of Legendary Titans" (RPG) based on the elements and gameplay taken from traditional board games feature.
Characteristic for our role-playing game is quite a range of skills of the protagonist, which determine its strength, ability and fighting skills. You can upgrade your stats, if you kill the enemies and perform the task.


Legendarni Tytani APK Version History


  • Legendarni Tytani v.5.2 for Android 1.6+ Jul. 25, 2015
Show more

Download Legendarni Tytani App for Free

Legendarni Tytani

ALLMobile
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Access information about networks.
  • Read only access to phone state.
  • Access information about Wi-Fi networks.
  • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top