Moje małe Tesco (PL)

Review:

Moje Małe Tesco daje wyjątkową okazję do zmieszczenia całego hipermarketu w Twojej kieszeni! Możesz go rozwijać i dostosowywać według potrzeb, handlować z przyjaciółmi i stawiać czoła codziennym wyzwaniom!Majka z Tesco zabierze Cię w świat Tesco i pokaże jak zarządzać Twoim sklepem. Zbuduj swoje Tesco, kup produkty i zatowaruj półki. Udekoruj sklep według swojego gustu. Twoim zadaniem jest zadbanie o to, by klienci byli zadowoleni! Poznaj ich po imieniu, posłuchaj ich, d

Read full review
Read our Privacy policy & Disclaimer Description
I'm the dev! Comments Get help FAQ

Moje małe Tesco (PL) description

0Moje Mae Tesco daje wyjtkow okazj do zmieszczenia caego hipermarketu w Twojej kieszeni! Moesz go rozwija i dostosowywa wedug potrzeb, handlowa z przyjacimi i stawia czoa codziennym wyzwaniom!Majka z Tesco zabierze Ci w wiat Tesco i pokae jak zarzdza Twoim sklepem. Zbuduj swoje Tesco, kup produkty i zatowaruj pki. Udekoruj sklep wedug swojego gustu.
Twoim zadaniem jest zadbanie o to, by klienci byli zadowoleni! Poznaj ich po imieniu, posuchaj ich, dowiedz si co chc kupi i na tej podstawie zarzdzaj dostawami. Znajd wasny sposb na najskuteczniejszy biznes.Funkcja multi-player pozwola handlowa z innymi uytkownikami i rywalizowa z przyjacimi i rodzin, aby dowiedzie si, kto z Was potrafi prowadzi najbardziej efektywny sklep.W Moje Mae Tesco moesz gra gdzie chcesz i kiedy chcesz, na smartfonie lub tablecie. Moje Mae Tesco to niekoczca si zabawa dla wszystkich uytkownikw.Bd na bieco z tym co si dzieje w sklepach Tesco! Poznawaj promocje w czasie zakupw. Znajdziesz je take w Twoim wirtualnym sklepie! W asortymencie znajduj si te produkty dostpne jedynie sezonowo. Nie przegap ich! Moje Mae Tesco to:

Gra dla spoecznoci - pozwala rywalizowa ze znajomymi
ponad 100 poziomw do przejcia
ponad 80 postaci do poznania
Ranking najlepszych graczy budowany o cotygodniowe listy sprzeday produtkwInformacje techniczne:
Gra dostpna dla systemw iOS, Android i Windows phone
Gra posiada tryb gry offline
Gra pozwala na poczenie z kontem Facebook My Little Tesco provides a unique opportunity to fitting into the whole hypermarket in your pocket! You can develop and customize according to your needs, to trade with friends and face the daily challenges!Majka with Tesco takes you into the world of Tesco and show you how to manage your shop. Build your Tesco, buy products and zatowaruj shelves. Decorate the shop according to your taste.
Your task is to ensure that customers happy! Get to know them by name, listen to them, find out what they want to buy and on this basis manage supplies. Find your own way to the most efficient business.Multi-player will allow trade with other users and compete with your friends and family to find out who of you can lead the most efficient shop.In My Little Tesco you can play where you want and when you want, on your smartphone or tablet. My small Tesco is a never ending fun for all users.Keep up to date with what is happening in Tesco! Meet promotions when shopping. You can find them also in your virtual store! The range includes also products available only seasonally. Do not miss them!My Little Tesco:
Playing for the community - can compete with your friends
more than 100 levels to beat
More than 80 characters to know
Ranking of the best players built on the weekly sales list produtkwTechnical information:
The game is available for iOS, Android and Windows phone
The game has a mode offline games
The game allows you to connect with your Facebook accountMoje małe Tesco (PL) APK Version History


 • Moje małe Tesco (PL) v.1.12.0 for Android 2.3.4+ Oct. 19, 2016
 • Moje małe Tesco (PL) v.1.11.3 for Android 2.3.4+ Oct. 12, 2016
 • Moje małe Tesco (PL) v.1.11.2 for Android 2.3.4+ Oct. 10, 2016
 • Moje małe Tesco (PL) v.1.10.0 for Android 2.3.4+ Sep. 05, 2016
 • Moje małe Tesco (PL) v.1.9.11 for Android 2.3.4+ May. 31, 2016
 • Moje małe Tesco (PL) v.1.9.9 for Android 2.3.4+ May. 18, 2016
 • Moje małe Tesco (PL) v.1.9.8 for Android 2.3.4+ Apr. 24, 2016
 • Moje małe Tesco (PL) v.1.9.8 for Android 2.3.4+ Apr. 18, 2016
 • Moje małe Tesco (PL) v.1.9.7 for Android 2.3.4+ Mar. 13, 2016
 • Moje małe Tesco (PL) v.1.9.5 for Android 2.3.4+ Jan. 25, 2016
Show more


Download Moje małe Tesco (PL) App for Free

Moje małe Tesco (PL)

Tesco Central Europe
Android Permissions
 • open network sockets.
 • prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • access information about networks.
 • access information about Wi-Fi networks.
 • write to external storage.
 • list of accounts in the Accounts Service.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top