This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Bajkowy Quiz

Download Bajkowy Quiz Game - screenshot 1 Download Bajkowy Quiz Game - screenshot 2 Download Bajkowy Quiz Game - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Bajkowy Quiz

Bajkowy Quiz

Bajkowy Quiz

Bajkowy Quiz

Bajkowy Quiz

Bajkowy Quiz

Description Comments Get help I'm the dev!

Bajkowy Quiz description

0

Kochasz wiat teleturniejw, pyta, i rywalizacji? Mamy co specjalnie dla Ciebie : BajkowyQuiz- aplikacja ta jest wietn gr, pen kolorw, avatarw i bonusw. Jest to unikatowa aplikacja, ktra skupia si na wiecie bajek, filmw i seriali animowanych!!! Tutaj miejsce jest dla kadego- dzieci jak i doroli znajd co wyjtkowego dla siebie. wietna zabawa a przy okazji idealne miejsce do edukacji i rozwijania naszej pamici. Krtko mwic wszystko co zastaniecie w aplikacji BajkowyQuiz jest przyjemne a przy okazji poyteczne !!
Grajc w BajkowyQuiz zmierzysz si z seri rnych bajkowych pyta, musisz odpowiedzie na jaki najwiksz liczb pyta, przy czym w jednej serii masz tylko 3 ycia !! Od Twoich osignicia bdzie zaleaa Twoja pozycja w rankingu.
Bogate w kolorach i oryginalnoci avatary s bardzo wanym elementem gry, im lepszy avatar tym wikszy mnonik osignitych monet, grajc systematycznie zapewniamy, e na Twojej drodze pojawi si super bonusy!!
Nie czekaj instaluj jak najszybciej aplikacj! Bd pierwszy w rankingu i jako pierwszy zdobd najlepsze avatary!!
Ju teraz: Ponad 100 nowych pyta dziennie!
Pytania z najlepszej dziedziny jak s bajki, filmy i seriale animowane !
Moesz sprawi, e BajkowyQuiz bdzie jeszcze bardziej ekscytujcy. To prostsze ni mylisz! Sam moesz w bardzo prosty sposb tworzy pytania!
2 Ranking pozwol Ci porwna swoje umiejtnoci z reszt graczy w Polsce a w przyszoci z caego wiata !
Wybierz idealnego i unikatowego avatara !
Bd z nami ju od samego pocztku i led dalszy rozwj i potencja BajkowegoQuizu! Graj z nami i zapraszaj przyjaci!
Powodzenia !!
BajkowyQuiz You love the world of game shows, questions, and rivalry? We have something special for you: BajkowyQuiz- application is a great game, full of colors, avatars and bonuses. This is a unique application that focuses on the world of fairy tales, movies and cartoon series !!! Here is the place for kadego- children and adults will find something special for yourself. Great fun while also an ideal place for education and development of our memory. In short, everything stagnation in the application BajkowyQuiz is pleasant and useful by the way !!
Playing BajkowyQuiz you face with a series of different fairytale questions you have to answer how the greatest number of questions, but in one series you only have 3 lives !! From your achievements will depend on your position in the ranking.
Rich in color and originality of the avatars are a very important element of the game, the better avatar of the higher multiplier reached coins, playing regularly assured that your way will be a great bonus !!
Do not wait - install the application as soon as possible! Be the first ranking and the first to get the best avatars !!
already: Over 100 new questions every day!
Questions from the best field we are cartoons, movies and animated series!
You can make BajkowyQuiz will be even more exciting. It's easier than you think! Sam can very easily create questions!
2 ranking will allow you to compare your skills with the rest of the players in Poland and in the future from around the world!
Choose the perfect and unique avatar!
Stay with us from the beginning and follow the further development and potential BajkowegoQuizu! Play with us and invite your friends!
Good luck !!
BajkowyQuiz


Bajkowy Quiz APK Version History


  • Bajkowy Quiz v.1.5.2 for Android 3.0+ Mar. 29, 2016
  • Bajkowy Quiz v.1.5.1 for Android 3.0+ Jan. 26, 2016
  • Bajkowy Quiz v.1.0.3 for Android 3.0+ Dec. 04, 2015
Show more

Download Bajkowy Quiz App for Free

Bajkowy Quiz

Kamil Kwiatkowski
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Access information about networks.
  • Write to external storage.
  • Read only access to phone state.
  • Read from external storage.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top