This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Polski Quiz

Download Polski Quiz Game - screenshot 1 Download Polski Quiz Game - screenshot 2 Download Polski Quiz Game - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Polski Quiz

Polski Quiz

Polski Quiz

Polski Quiz

Polski Quiz

Polski Quiz

Description Comments Get help I'm the dev!

Polski Quiz description

12

Marzysz o ciekawym bezpatnym quizie w polskim jzyku, prawda? Moesz przesta, bo oto nadchodzi Quiz Challenge PL! Gra logiczna wzorowana na polskich teleturniejach (midzy innymi: jeden z dziesiciu, wielka gra, miliard w rozumie, pastwa miasta, milionerzy, krzywka szczcia, czy jeste mdrzejszy od ... ), czy szkolnych grach (pastwa miasta, jaka to stolica, zagadki logiczne).Prosta i atwa gra logiczna przypominajca teleturniej, intuicyjna rozgrywka, nowoczesne grafiki, zero ciemy, liczy si tylko wiedza i jak zawsze troch szczcia. Moesz rywalizowa ze znajomymi z FB o to, kto z was jest najmdrzejszy. Co wolisz: by najgorszym w klasie czy by na samym szczycie kwizu?
Podobnie jak w teleturnieju Milionerzy masz do dyspozycji 3 koa ratunkowe. U nas s to: zamiana pytania, wyszukanie pytania w Google, i podwojenie swojego dorobku punkowego.Gra cakowicie bezpatna zawiera pytania z wielu kategorii (geografia, biologia, historia, jzyk polski, matematyka, nowinki, wiat seriali i filmw, marki i rodzaje samochodw i wiele innych). Odpowiedzi s rwnie rnorodne jak pytania, poza standardowym prawda czy fasz, tak czy nie, mamy te inne moliwoci. Co wolisz nudne darmowe quizy z monotonnymi pytaniami na ktre moesz odpowiedzie jedynie prawda czy fasz, albo prawda czy ciema lub tak czy nie czy polsk wersj dopracowanego quizu ktry pokochao tysice polakw? Wybr chyba jasny! Jeli lubisz zagadki logiczne, zgadnij logo czy krzywki, wykrelanki, teleturnieje i chcesz powikszy swoj wiedz pobieraj miao ten kwiz.Zapraszamy do najnowszego i najlepszego darmowego quiz po polsku - Quiz Challenge PL Do you dream of interesting free quiz in the Polish language, right? You can stop, because here comes Quiz Challenge UK! A puzzle game inspired by the Polish game shows (among others: one of the ten great game, one billion in reason, the state of the city, millionaires, crossword happiness, whether you're smarter than ...) or school games (city state, which is the capital, riddles Logic).Simple and easy puzzle game reminiscent of quiz, intuitive gameplay and modern graphics, no BS, it's all about knowledge and as always a bit of luck. You can compete with your friends on FB about who is the smartest of you. What do you prefer: to be the worst in class or be on the top of the quiz?
Just like on a game show Millionaire you have a choice of 3 lifebuoys. You are: exchange questions, search questions on Google, and doubling his output punk.The game completely free includes questions from many categories (geography, biology, history, Polish language, mathematics, novelties, world series and films, branding and types of cars and many others). The answers are as varied as the questions outside the standard true or false, yes or no, we have other options. What do you prefer boring monotonous free quizzes with questions to which only you can answer true or false, or true or fake or whether or not the Polish version of the quiz fledged thousands of Poles who fell in love? The choice unless clear!If you like logic puzzles, guess logos, or crossword puzzles, wykrelanki, games and want to expand their knowledge confidently download this quiz.Welcome to the latest and greatest free quiz after the Polish - Quiz Challenge UK


Polski Quiz APK Version History


 • Polski Quiz v.1.0.9 for Android 4.0.3+ Nov. 08, 2016
 • Polski Quiz v.1.0.8 for Android 4.0.3+ Oct. 14, 2016
 • Polski Quiz v.1.0.7 for Android 2.3.2+ Sep. 08, 2016
 • Polski Quiz v.1.0.6 for Android 2.3.2+ Sep. 07, 2016
 • Polski Quiz v.1.0.5 for Android 2.3.2+ Jul. 28, 2016
 • Polski Quiz v.1.0.3 for Android 2.3.2+ Aug. 15, 2015
Show more

Download Polski Quiz App for Free

Polski Quiz

Rino Apps Ltd.
Android Permissions
 • Open network sockets.
 • Access information about networks.
 • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • Connect to paired bluetooth devices.
 • Discover and pair bluetooth devices.
 • Access information about Wi-Fi networks.
 • Access approximate location.
 • Access precise location.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top