This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Triviador Polska

Download Triviador Polska Game - screenshot 1
Sponsored links
Loading...

Triviador Polska

Triviador Polska

Triviador Polska

Triviador Polska

Triviador Polska

Triviador Polska

Description Comments Get help I'm the dev!

Triviador Polska description

0

QUIZ I STRATEGIAPolska wersja Triviadora - wyjtkowej gry, ktra oferuje wiele wicej ni zwyky quiz: tutaj odpowiadajc na kolejne pytania gracze zajmuj terytoria i atakuj zamki. Przetestuj swoj wiedz i wykorzystaj umiejtnoci strategiczne.LIGI I LISTY RANKINGOWEWe udzia w turniejach, konkursach i wkrocz na najwysze miejsca list rankingowyh aby zebra cenne nagrody!
Zdobd miejsce w najwyszej lidze z pomoc strategicznego planowania! Pokonaj przeciwnikw i zosta mistrzem Trviadora!AKTYWNA SPOECZNOStwrz wasny klan (albo docz do ju istniejcego), baw si i czatuj z tysicami graczy. Zapro swoich znajomych do wsplnej rozgrywki, oceniaj pisane przez graczy pytania i twrz wasne.IMPERIUM ZABAWYGra oferuje mnstwo moliwoci personalizacji rozgrywki - stwrz unikalny avatar, rozwijaj wasn wiosk i ulepszaj budynki, aby zdoby wicej zota. Niech rozwijaniu Twojego osobistego Imperium Wiedzy towarzyszy kreatywno!GRA CROSS-PLATFORMOWAW polsk wersj gry Triviador mona gra wszdzie! Rozpocznij gr w przegldarce na komputerze, a w drodze korzystaj z tabletu lub smartfona - nie tracc przy tym swojego postpu! Triviador to gra cross-platformowa - raz zdobyte osignicia nie znikn z konta, niezalenie od tego jak wolisz gra.Strona: https://poland.triviador.com/
Facebook: https://www.facebook.com/triviadorpolska QUIZ AND STRATEGYPolish version Triviadora - a unique game that offers much more than a simple quiz: Here answering further questions players occupy territories and attacking castles. Test your knowledge and use strategic skills.LEAGUES AND ranking listTake part in tournaments, contests and enter the highest place of the letter rankingowyh to collect valuable prizes!
Zdobd place in the top league with the help of strategic planning! Defeat your opponents and become the champion Trviadora!ACTIVE COMMUNITYCreate your own clan (or join an existing one), have fun and chat with thousands of players. Invite your friends to a common game and evaluate written by the players questions and create your own.EMPIRE GAMESThe game offers a lot of possibilities for personalizing gameplay - Create a unique avatar, develop your village and upgrade buildings to earn more gold. Let your personal development Empire of Knowledge is accompanied by creativity!GAME CROSS-PLATFORMIn the Polish version of the game Triviador can play anywhere! Start playing in the browser on your computer and on the way to use your tablet or smartphone - without losing your progress! Triviador is a cross-platform game - once gained achievements will not disappear from your account, regardless of how you prefer to play.Page: https://poland.triviador.com/
Facebook: https://www.facebook.com/triviadorpolska


Triviador Polska APK Version History


 • Triviador Polska v.20160330 for Android 4.0+ Mar. 30, 2016
 • Triviador Polska v.20151217 for Android 4.0+ Dec. 18, 2015
 • Triviador Polska v.20151204 for Android 4.0+ Dec. 04, 2015
 • Triviador Polska v.20151105 for Android 4.0+ Nov. 06, 2015
 • Triviador Polska v.20150806 for Android 4.0+ Aug. 28, 2015
Show more

Download Triviador Polska App for Free

Triviador Polska

THX Games Zrt.
Android Permissions
 • Write to external storage.
 • Access information about networks.
 • Access precise location.
 • Read only access to phone state.
 • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • Open network sockets.
 • Access to the vibrator.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top